Coronamaatregelen en extra aanvragen Zoom-project

De volksuniversiteiten mogen ook in het cursusjaar (2021-2022) rekenen op de Zoom-accounts binnen het Volksuniversiteit Zoom-project. Met de nieuwe maatregelen van het kabinet en de sluiting van de volksuniversiteiten na 17:00 uur, in ieder geval tot 19 december 2021 (zie ook de nieuwsflits van 29 november 2021), is ook het gebruik van en de aanvragen voor nieuwe Zoom-licenties enorm gestegen. Uiteraard kunnen voor nieuwe docenten nog altijd accounts worden aangevraagd (zolang de voorraad strekt).

Nieuwe licenties lopen nog tot 8 september 2022. Voor de leden die vallen onder het Cultuureducatie Zoom-project is het tweede jaar ook het laatste jaar, maar voor de volksuniversiteiten houden wij nog een slag om de arm. Wij zijn namelijk nog in overleg over de mogelijke voortzetting van het project in de huidige vorm. Met het LDOV-COV hebben wij afgesproken om tijdens de bijeenkomst op 17 maart aanstaande daarover helderheid te verschaffen. Het Volksuniversiteiten Zoom-project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk én de Stichting ter Bevordering van het Volksuniversiteitswerk. Ga voor meer informatie over het Zoom-project volksuniversiteiten naar deze informatiepagina.

Opschonen video-opslag

Bij deze doen we nogmaals dringend het verzoek de video-opslag in Zoom op te schonen. Het Zoom-project voor volksuniversiteiten is een groot succes, inmiddels zijn we tot en met november 2021 met de volksuniversiteiten de 57.000 sessies (lees: lessen) met een gemiddelde duur van iets meer dan 1,5 uur gepasseerd. In totaal hebben binnen de Zoom-projecten vanuit Cultuurconnectie tot en met 30 november 2021 zelfs ruim 175.000 sessies plaats gevonden. Dit vertaalt zich ook in het veelvuldig gebruik van de (cloud)recording-functie en de video-opslag. Vele sessies worden opgenomen en opgeslagen, waardoor we tegen het maximum van de totale opslagcapaciteit binnen het project zitten. Vandaar dit herhaalde dringende verzoek de video-opslag op te schonen en video’s die niet gebruikt worden per direct te verwijderen om zo ruimte te creëren voor toekomstige opslag van video-opnames.

Voor meer informatie: