Fijne feestdagen en een fris nieuw jaar!

Kerstwensen

Beste leden,

In december is het de gewoonte om ook als brancheorganisatie terug te kijken op het afgelopen jaar. Een bewogen jaar. In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. Een tijd waarin de branche steeds sterker werd in online lesgeven met Zoom, waar we nog steeds de vruchten van plukken. Het Zoom-project dat later ook genomineerd werd en een eervolle 3e plaats behaalde bij de Computable Awards. Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022 en werd de wereld weer wat ‘normaler’. Tenminste… We werden opgeschrikt door een oorlog, dat resulteerde in een gezamenlijke actie #hArtforUkraine met onze branchegenoten. De hele culturele sector kwam gezamenlijk in actie zoals dat ook in coronatijden gebeurde. Een gevolg van deze oorlog is de huidige energiecrisis, waar onze branche ook onder te lijden heeft; wij onderzochten onder andere de gevolgen voor uw organisatie en voeren lobby in Den Haag.

Waar het bij het voorjaarscongres nog even wennen was aan een evenement op locatie, daar zagen wij op 17 november jongstleden tot ons grote genoegen een hele volle zaal met veel leden en relaties, zelfs meer dan voor de coronaperiode. Hét teken dat we weer op de goede weg terug zijn. Tijdens het najaarscongres gingen wij met u in gesprek over de toekomst van onze branche en uw brancheorganisatie. We publiceerden het onderzoeksrapport ‘culturele multifunctionele organisaties’ en overhandigden dit aan het ministerie van OCW om politieke en landelijke aandacht voor dit onderwerp te krijgen die het verdient.

Wij willen u uiteraard aan het einde van dit verenigingsjaar hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, uw bijdragen, uw aanwezigheid en uw (positief) kritische noten gedurende het afgelopen jaar. Maar op deze plek blikken wij meteen graag vooruit: In januari en februari komen wij met regiobijeenkomsten naar u toe om de toekomst van onze branche en uw brancheorganisatie gezamenlijk verder vorm te geven. Ook daarbij rekenen wij op uw onvoorwaardelijke steun en bijdrage en hopen u daar te mogen begroeten.

Fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling namens het bestuur en het Cultuurconnectie-team!
René  Jesper  Nienke  Simone  Willem  Karin  Jan-Willem