Ledenbrief 2022.109.601.WvM.kk

Uitkomsten overleg Cultuurconnectie en Vereniging Openbare Bibliotheken
 
Logo VOB_Cultuurconnectie

Geachte {heermevrouw} {achternaam},

Afgelopen vrijdag hebben voorzitters en directeuren van Cultuurconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken afspraken met elkaar gemaakt over vragen waarmee multifunctionele organisaties te maken hebben zoals meerdere cao’s, loongebouwen, pensioenfondsen, jaarurensystematieken, om een aantal pregnante zaken te noemen. We hebben onderscheid gemaakt in praktische en strategische onderwerpen. Hieronder schetsen wij welke acties we willen nemen.

Wat betreft de cao’s gaan we door op de ingeslagen weg: zoveel mogelijk vasthouden aan dat waarover we in cao X overeenstemming bereikt hadden (zonder te streven naar één gemeenschappelijke cao), en op basis van nauwe samenwerking proberen de verschillen tussen toekomstige cao’s zo klein en werkbaar mogelijk te maken. Op korte termijn zal door de bureaus van onze verenigingen een begin gemaakt worden met de vergelijking van loongebouwen waarmee de mfo’s te maken hebben. Die vergelijking moet een vertrekpunt worden voor een gesprek over harmonisatie: wat is mogelijk en wat zijn de consequenties als we regelingen gelijk zouden willen trekken. Eenzelfde exercitie met een vergelijkbaar doel voeren we uit voor de pensioenregelingen. We kijken ook naar de kansen die ontstaan door de nieuwe pensioenwet.

We hebben stilgestaan bij de vraag hoe organisaties zich positioneren en of het mogelijk is om daar een gemeenschappelijke noemer in te vinden. Dat strategische gesprek tussen onze leden willen we op gang brengen en faciliteren. We kijken vooruit naar 2025: welke kansen biedt bijvoorbeeld een aangescherpte bibliotheekwet? Hoe worden de vijf functies uit de Wsob met een zorgplicht van gemeenten en provincies versterkt en kan cultuureducatie en -participatie daarbij worden benoemd? Binnen en buiten Nederland zien we dat cultuur meer en meer gezien wordt als een maatschappelijke functie. Welke kansen biedt dit aan onze leden? We gaan voor antwoorden op die vragen ook te rade bij partijen als de Raad voor Cultuur en OCW waarbij we uiteraard ook onze leden zullen betrekken.

Nieuwe situaties vragen om nieuwe oplossingen. Dat die tijd vragen, is de afgelopen periode gebleken. We zijn ervan overtuigd dat we in 2023 samen belangrijke stappen kunnen zetten. Het is onze intentie voor de zomervakantie op de bovengenoemde thema’s concrete afspraken te hebben gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Namens:

Cultuurconnectiede Vereniging van Openbare Bibliotheken
Jantien Westerveld (voorzitter)Anne Rube (voorzitter a.i.)
Willem van Moort (directeur a.i.)Klaas Gravesteijn (directeur)