Nieuwsbrief 1, 18 januari 2022

Heropening branche en lobby-inspanningen | herstelplan | cao-nieuws | nieuwe leden
 
Composite_Nieuwsbrief_Lobby_heropening

Per 15 januari 2022 zijn locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals kunstencentra, muziek- en dansscholen, broedplaatsen en repetitieruimten weer open voor beoefening. Dit meldden wij u al via sociale media (Twitter, LinkedIn), via een nieuwsbericht op onze website en een Nieuwsflits. Het opengaan van cultuureducatie en kunst- en cultuurbeoefening is goed nieuws voor alle cursisten, deelnemers en werkenden in de sector. Vanuit een volksgezondheidsperspectief ook een absolute must, want door (samen) actief het hoofd, het hart en de ziel te trainen, komen we zowel mentaal als fysiek sterker uit de crisis.

Namens alle amateurzangers, schilders, fotografen, dansers, acteurs, muzikanten, schrijvers en beeldhouwers van Nederland gaat onze dank uit naar de leden van de Taskforce culturele en creatieve sector en aan alle medewerkers van OCW met wie Cultuurconnectie voor én achter de schermen sinds het begin van de pandemie consequent en aanhoudend heeft samengewerkt aan oplossingen en het creëren van mogelijkheden. Cultuurconnectie dankt namens de branche ook staatssecretaris Gunay Uslu voor haar inspanningen (zie ook onze recente Nieuwsflits). Tegelijkertijd leven wij op dit moment allemaal mee met de musea, theaters, festivals, poppodia, evenementen, galeries en alle werkenden in de overige nog gesloten branches; wij werken onvermoeibaar verder, samen met onze partners, aan een spoedige heropening van de gehele culturele sector.

Bekijk de informatiepagina van de Rijksoverheid voor een gedetailleerd overzicht van de geldende regels.

Logo_taskforce_CCS_banner
Openings- en herstelplan Taskforce culturele en creatieve sector

Op woensdag 19 januari 2022 wordt het openings- en herstelplan van de Taskforce culturele en creatieve sector bekend gemaakt. Via landelijke dagbladen zal het publiek middels redactionele aandacht en advertenties van de Taskforce worden meegenomen in het pleidooi voor heropening (#OpenCultuur). Die dag gaan ook acties zoals het Kapsalontheater en de Museum Gym van start. Vanuit Pakhuis de Zwijger zal vanaf 16:00 uur een live-uitzending plaatsvinden met updates en live verbindingen met enkele actielocaties en wordt er gesproken over de noden in de sector, de heropening, zzp'ers en een lange termijnvisie. Het openings- en herstelplan zal morgenochtend ook via een nieuwsbericht op de website van Cultuurconnectie worden gepubliceerd.

DEN_payoff
Digitale transformatie (DEN Academie)

Tijdens de coronacrisis is digitale transformatie meer dan ooit een urgente uitdaging voor directeuren in de cultuursector. Dat geldt ook voor directeuren en managers van organisaties in het werkveld van kunst- en cultuureducatie en amateurkunstbeoefening. Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) organiseert sinds twee jaar een succesvol digitaal leiderschaps-programma voor deze doelgroep in hun DEN Academie. Omdat specifiek onze branche tot nog toe ondervertegenwoordigd is onder de deelnemers aan deze leiderschapsprogramma's, brengen wij dit graag onder uw aandacht.

Lees meer...
Counting_money
Salaristabellen 2022 CAO Kunsteducatie

De leden van Cultuurconnectie hebben ingestemd met het akkoord tot een nieuwe CAO Kunsteducatie met de looptijd van 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. De achterban van de vakbonden AVV en Kunstenbond is eveneens akkoord gegaan, waarmee het akkoord definitief is. Op dit moment zijn de sociale partners bezig met een laatste redactieslag op de nieuwe cao-teksten en wij zullen deze zo snel mogelijk publiceren zodra beschikbaar. Daarop vooruitlopend publiceren wij graag alvast de salaristabellen per 1 januari 2022. De nieuwe salaristabellen zijn via deze link te downloaden.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontvingen de volgende leden van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeuren Dirk de Bruin (GIGANT) en Sylvia Hagers (KADE40) én hun medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op onze website.

 
Ledennieuws
 
Nieuwe leden

Onlangs heeft Cultuurconnectie drie nieuwe leden mogen verwelkomen. In deze Nieuwsbrief stellen zij zich kort aan u voor (klik op de link voor de desbetreffende introductie):

Wilt u met uw organisatie ook lid worden en profiteren van de voordelen van een sterke branchevereniging? Kijk hier voor meer informatie of neem direct contact op met Cultuurconnectie via 030-2303740 of info@cultuurconnectie.nl.

Fusie De Kunstbeweging en Bibliotheek Emmen

Lidorganisatie De Kunstbeweging (Emmen) en Bibliotheek Emmen gaan samen verder in een nieuwe organisatie. De afgelopen jaren werkten de Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging steeds meer samen. Dat beide organisaties elkaar goed aanvullen werd daardoor steeds meer duidelijk. Na zorgvuldig onderzoek besloten beide organisaties in 2020 te gaan fuseren. De fusie van beide stichtingen is inmiddels definitief gemaakt en op 6 januari jongstleden wereldkundig gemaakt. De nieuwe organisatie wil een belangrijke functie vervullen voor alle inwoners van de gemeente Emmen door samen nog relevanter te zijn.

Lees meer...
 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
17 maart
LDOV/COV - 17 maart 2022

Het eerstvolgende LDOV/COV zal plaatsvinden op donderdag 17 maart 2022, 10:30-12:30 uur.