Nieuwsbrief 11, 27 september 2022

Prinsjesdag 2022 | energie & inflatie | AVG | nieuwe leden
 
2022_Prinsjesdag_magenta
Prinsjesdag 2022

Op dinsdag 20 september jongstleden (Prinsjesdag 2022) sprak Koning Willem-Alexander de troonrede uit en bood de minister van Financiën vervolgens de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Het wetgevingsoverleg van de begroting van het ministerie van OCW staat gepland voor 14 november 2022. In de aanloop naar dat moment heeft Cultuurconnectie enkele hoofdpunten uit de rijksbegroting, die voor onze branche relevant zijn, op een rij gezet.

Lees meer...
Cultuursector luidt noodklok over stijgende energieprijzen en hoge inflatie

In een brief aan het voltallige kabinet luidt de cultuursector de noodklok over stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Door de coronacrisis is de weerbaarheid van de sector laag. De reserves zijn op. Deze nieuwe tegenslagen brengen de continuïteit van culturele organisaties acuut in gevaar. In de keten staan daardoor ook werk en inkomen van zelfstandig werkenden opnieuw op het spel. Cultuurconnectie schreef mee aan de brandbrief die de Taskforce culturele en creatieve sector op 14 september jongstleden aan het kabinet stuurde.

Lees meer...
Europa
EU-steun culturele sector

Kende u deze al? De Europese Commissie heeft een interactieve gids ontwikkeld en maakt daarmee de toegang tot de financieringsmogelijkheden voor de culturele en creatieve sectoren makkelijker. Vind de weg in internationale subsidies via deze website. De gids toont alle beschikbare financieringsbronnen van de Europese Unie voor de periode 2021-2027. 

Lees meer...
Duurzaamheid_dag
Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober 2022, dag van de duurzaamheid, organiseert de democratische vakbond (AVV) een bijeenkomst waarin ze de gedachten en meningen van werkgevers en vooral ook werknemers wil horen over het klimaatakkoord. Ze gaan met u in gesprek over duurzaamheid, over de circulaire economie, en over hoe dit alles vorm moet krijgen op de werkvloer.

Lees meer...
AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming: hoe zat het ook al weer? Om de privacy van het publiek te garanderen, moeten we rekening houden met de regelgeving. Wat mag wel? En wat juist niet? Hoe richt een organisatie zijn systemen en processen op de juiste manier in? De Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata heeft een naslagwerk laten samenstellen waarin de belangrijkste aspecten over dit onderwerp aan bod komen, specifiek gericht op de culturele sector. 

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4
Certificering

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Kor Bonnema (SCHUNCK) én zijn medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op onze website.

 
Ledennieuws
 
Nieuwe leden: Kleur in Cultuur en Volksuniversiteit Wageningen

Onlangs heeft Cultuurconnectie weer twee nieuwe leden mogen verwelkomen. In deze nieuwsbrief stellen zij zich kort aan u voor (klik op de link voor de desbetreffende introductie):

Wilt u met uw organisatie ook lid worden en profiteren van de voordelen van een sterke branchevereniging? Kijk hier voor meer informatie of neem direct contact op met Cultuurconnectie via 030-2303740 of info@cultuurconnectie.nl.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
13 oktober
LDOV-COV, 13 oktober 2022

Op 13 oktober 2022 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats, bij Rozet in Arnhem. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden.

ALV_duotone
17 november
Najaarscongres & ALV 2022

Op donderdag 17 november 2022 zullen het najaarscongres en de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie plaatsvinden. Noteer deze datum alvast in uw agenda.