Cultuursector luidt noodklok over stijgende energieprijzen en hoge inflatie

In een brief aan het voltallige kabinet luidt de cultuursector de noodklok over stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Door de coronacrisis is de weerbaarheid van de sector laag, de reserves zijn op. Deze nieuwe tegenslagen brengen de continuïteit van culturele organisaties acuut in gevaar. In de keten staan daardoor ook werk en inkomen van zelfstandig werkenden opnieuw op het spel.

Cultuurconnectie schreef mee aan de brandbrief die de Taskforce culturele en creatieve sector op 14 september jongstleden aan het kabinet stuurde, waarin aandacht wordt gevraagd voor de positie van de culturele sector en een reeks voorstellen worden gedaan om de lastendruk in de sector snel en effectief te verlichten. De voorstellen richten zich op de korte termijn (acute steun om de sector overeind te houden, 2022-2023) en de middellange termijn (transitiesteun om culturele sector duurzaam en weerbaar te maken). Voor die langere termijn doet de culturele en creatieve sector bijvoorbeeld een beroep op Rijk, provincies en gemeenten om nú te investeren in verduurzaming van cultuurgebouwen en in een ambitieus programma voor energietransitie.

Een steekproef uitgevoerd door Cultuurconnectie leert dat ook bij de lidorganisaties van Cultuurconnectie de energiekosten grote impact (gaan) hebben, van klein tot groot: zo hebben kleinere organisaties navenant kleine reserves om de stijgingen op te vangen en voor grote(re) organisaties met grote gebouwen met substantiële beheers- en energielasten geldt dat de impact evenredig groter is.

Cultuurconnectie roept haar leden op om hun situatie rondom de energiecrisis en alternatieve ideeën voor oplossingen met ons te delen via jw.kluen@cultuurconnectie.nl.

Voor meer informatie: