Nieuwsbrief 12, 19 oktober 2022

Impact energiecrisis | project Zoom | najaarscongres Cultuurconnectie | LDOV-COV
 
banner energiecrisis
Onderzoek naar impact energiecrisis

De huidige energiecrisis en hoge inflatie hebben een grote impact op de cultuursector. Cultuurconnectie spant zich samen met andere branches in binnen de Taskforce Culturele Creatieve Sector om aandacht te vragen voor de positie van onze branche. Op 14 september jongstleden stuurde de Taskforce al een brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer om aandacht voor deze problematiek te vragen en enkele oplossingsrichtingen aan te dragen.
Cultuurconnectie voert samen met collega-brancheorganisaties een gecoördineerde inventarisatie uit om een concreet beeld te krijgen van de impact van de stijgende energiekosten op de cultuursector.

Lees meer...
Congres_duotone_banner_generic
Najaarscongres Cultuurconnectie bij Huis73 in 's-Hertogenbosch

Op donderdag 17 november 2022 zullen het najaarscongres, een cao-bijeenkomst en de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie plaatsvinden bij lid-organisatie Huis73 in 's-Hertogenbosch, waar ook lid-organisatie Volksuniversiteit Den Bosch gevestigd is. Cultuurconnectie houdt u via onze nieuwsbrief en deze informatiepagina op de hoogte van verdere ontwikkelingen rondom programma en sprekers.

Lees meer...
Zoom-project_composite
Verlenging Zoom-project past binnen voorbereiding op mogelijke coronamaatregelen

Twee jaar lang hebben de Cultuureducatie-leden van Cultuurconnectie, mede met dank aan het OAK, net als alle volksuniversiteiten in Nederland, gebruik mogen maken van gratis Zoom-accounts voor docenten en de eigen organisatie. Voor de volksuniversiteiten loopt dit -met dank aan de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk- minimaal nog een jaar door, maar de Cultuureducatie-leden van Cultuurconnectie moeten na 25 oktober aanstaande de kosten zelf gaan dragen. Na een inventarisatie afgelopen maanden wordt binnenkort een groot aantal licenties verlengd. Tot eind september hebben overigens binnen de twee Zoom-projecten maar liefst bijna 237.000 sessies (lees: lessen) van gemiddeld 1 tot 1,5 uur plaatsgevonden.

Het verlengen van het Zoom-project komt tegemoet aan de eerdere dringende oproep van Minister Kuipers dat onder andere de cultuur- en sportsectoren zich moeten voorbereiden op een eventuele nieuwe coronagolf in het najaar en de mogelijk daaraan verbonden maatregelen. Zoom is een onderdeel van de voorbereidingen die Cultuurconnectie daarvoor momenteel treft, maar ook de speciale microsite staat op de achtergrond klaar om weer online te plaatsen indien nodig. Ook de Werkgroep branche specifieke uitwerking protocollen zal dan tijdig in stelling gebracht worden, zodat een eventueel hernieuwd protocol en bijbehorende richtlijnen snel voorhanden zijn. Vanzelfsprekend overlegt Cultuurconnectie ook met collega-organisaties. Bereid ook uw organisatie voor op wat mogelijk komen gaat!

Eervolle 3e plaats voor Zoom-project

Tijdens een feestelijke avond in de Jaarbeurs te Utrecht werden op 5 oktober jongstleden de jaarlijkse Computable Awards uitgereikt. Trots meldden wij eerder op deze plaats dat Cultuurconnectie samen met onze partners Zoom en Duppal met het Zoom-project genomineerd was voor de Computable Awards 2022, categorie Partnerproject. Met een mooie eervolle 3e plaats en zelfs een 2e plaats bij de publieksstemmen werd het belang en het succes van ons Zoom-project voor cultuureducatie en volksuniversiteiten deze avond nogmaals onderschreven. Cultuurconnectie dankt alle betrokkenen; leden, OAK, Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk, Zoom en partner Duppal voor het welslagen van dit project de afgelopen jaren en dankt uiteraard alle stemmers voor het uitbrengen van hun stem op ons project. De publieksstem bepaalde voor de helft wie er uiteindelijk zou gaan winnen, de andere helft was in handen van de vakjury. Computable reikte voor de zeventiende keer op rij de awards uit. Deze prijzen worden toegekend aan bedrijven, projecten en personen die zich volgens Computable-lezers in het voorgaande jaar nadrukkelijk hebben onderscheiden.

Lees meer...
Drukbezochte volksuniversiteitenbijeenkomst

Op 13 oktober jongstleden vond de najaarseditie plaats van het Landelijk Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV-COV). Deze bijeenkomst vond plaats bij lid-organisatie Rozet in Arnhem. Tijdens het drukbezochte LDOV-COV werd onder andere gesproken over de voortgang van het Zoom-project, de sociale mediacampagne voor volksuniversiteiten en de digitalisering in de branche. Matthijs Reerink van preferred supplier Eagerly gaf als gastspreker inzicht in de actuele stand van (on)mogelijkheden op het gebied van websites in samenhang met andere applicaties zoals cursistenadministratie, financiële administratie en online lessen. Ook werd onder andere nader kennis gemaakt met het bestuur van Cultuurconnectie, werd teruggeblikt op de netwerksessie tijdens het voorjaarscongres van 8 juni jongstleden in Breda en werden de relevante ontwikkelingen binnen het werkveld besproken. De bijeenkomst werd afgesloten met een door Rozet aangeboden lunch en rondleiding.

 
Agenda
 
ALV_duotone
17 november
Najaarscongres & ALV 2022

Op donderdag 17 november 2022 zullen het najaarscongres en de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie plaatsvinden. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Cultuurconnectie houdt u via onze

...