Nieuwsbrief 2, 1 maart 2022

Cultuur voor Oekraïne | GR2022 | monitoring | zoom-project | benoemingen besturen
 
Nieuwsbrief_banner_oekraine_2022.03.01
Cultuur in actie voor Oekraïne

Wij zijn allemaal diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. Ook Cultuurconnectie en haar collega's in het culturele werkveld maken zich grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land. Om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, organiseert het culturele veld aankomend weekend op 4, 5 en 6 maart verschillende activiteiten. Cultuurconnectie roept iedereen van harte op om mee te doen aan deze actie: H-artForUkraine. Lees verder om te weten te komen hoe u mee kunt doen. #?rtforUkraine

Lees meer...
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 gaat Nederland weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het adequaat inspelen op politieke besluitvorming, op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie is altijd al belangrijk, maar het belang daarvan weegt op momenten als deze nog zwaarder. Hoe overtuigt u lokale politici van de waarde van cultuureducatie en -participatie, tussen grote thema’s als klimaatverandering en tekorten in het sociaal domein? Voor het starten van de lobby richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ondersteunt het LKCA culturele instellingen en kunstprofessionals via het ondersteuningsprogramma CultuurDeelJe met verschillende middelen, waaronder vier voorbeeldboodschappen. Cultuurconnectie is partner van CultuurDeelJe.

Lees meer...
Grafiek_yellow_blue
Cultuurmonitor: Jaarrapportage 2021

Onlangs publiceerde de Boekmanstichting de Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor. De rapportage biedt een introductie op de vernieuwde Cultuurmonitor, geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen in de cultuursector in 2021, en de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s in de Cultuurmonitor. Daarin zijn vijf belangrijke trends voor de cultuursector in 2021 gesignaleerd. De Jaarrapportage 2021 is ook als pdf-document direct te downloaden.

Lees meer...
Monitor Creatieve Industrie 2021

Op 24 januari jongstleden is de Monitor Creatieve Industrie (editie 2021) gepubliceerd. De Monitor Creatieve Industrie is een tweejaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal bedrijven, banen en andere statistieken over de groei en gezondheid van de creatieve industrie en ICT. Deze monitor is daarmee vergelijkbaar met onze branchemonitor KAnS en de onderzoeken en monitors van andere (culturele) branches

Lees meer...
CBCT_banner_Gertjan_Endedijk_YB
Nieuwe bestuursleden CBCT

Per 1 februari 2022 is Gertjan Endedijk benoemd als bestuurslid van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Gertjan Endedijk is directeur van de Nieuwe Veste in Breda en neemt zitting in het bestuur namens Cultuurconnectie. Hij was al bekend met CBCT als lid van de Commissie van Advies Certificeringskaders. Daarnaast zijn ook Hester van Beek (namens de Vereniging Openbare Bibliotheken) en Kees Broekhof (namens de Stichting Lezen en de Stichting Lezen & Schrijven) per diezelfde datum benoemd als bestuursleden. Met deze benoemingen is het CBCT-bestuur weer compleet. Klik op onderstaande link voor het overzicht van alle bestuursleden en de organisaties namens wie zij afgevaardigd zijn.

Lees meer...
Erik_Akkermans_PACCT_yellow_blue_4x3
Erik Akkermans' afscheid bij PACCT

Per 1 februari 2022 heeft Erik Akkermans afscheid genomen van Platform ACCT en de voorzittershamer overgedragen aan Irene Asscher-Vonk. Erik Akkermans is sinds 1977 werkzaam in de cultuursector onder andere als voorzitter van de Federatie Cultuur en het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur. Ook was hij lid van de Regiegroep uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector en kwartiermaker van Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT).

Lees meer...
MMIK_Jeangu_Macrooy_YB

Foto: Rinse Fokkema

Nieuwe bestuursleden Méér Muziek in de Klas

Het bestuur van Méér Muziek in de Klas heeft drie nieuwe bestuursleden: Jeangu Macrooy, Max van Engen en Roy Budjhawan (penningmeester). Zij nemen het stokje over van Hans Brouwer en Robert Specken die hun termijn hadden volbracht. Het bestuur van de stichting bestaat naast de nieuwe leden uit: voorzitter Carolien Gehrels, Janneke van der Wijk, Joop van den Ende en Saskia Laseur.

Lees meer...
Meer dan 200.000 sessies binnen Zoom-projecten

Voordat de branche gelukkig weer open ging, hebben er tijdens de toen geldende beperkende maatregelen toch meer dan 200.000 Zoom-sessies (lees: lessen) plaats gevonden dankzij de Zoom-projecten cultuureducatie en volksuniversiteiten. Met in totaal circa 4.000 docenten online en dit enorme aantal online lessen hebben de Zoom-projecten alle verwachtingen overtroffen. En hoewel de lessen weer op locatie mogen zal het online en hybride lesgeven zeker niet verdwijnen. De Zoom-projecten cultuureducatie en volksuniversiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Cultuurconnectie, de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK), de Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk én de Stichting ter Bevordering van het Volksuniversiteitswerk.

Ook in 2022 corona-ondersteuning voor amateurkunstkoepels

Ook dit jaar heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie budget beschikbaar gesteld voor de landelijke amateurkunstkoepels. Het bedrag (€500.000) is een verdubbeling ten opzichte van eerdere steunpakketten. Dit biedt koepels de kans te komen tot een inzet en aanpak die ook op de lange termijn effect heeft.

Lees meer...
Regionale Muziekdagen 2022

Het Prinses Christina Concours en Cultuurconnectie nodigen muziekdocenten en cultuurprofessionals uit voor een nieuw intiatief: de Regionale Muziekdagen 2022. Hiermee willen we muziekdocenten uit heel Nederland bij elkaar brengen in een tijd waarin die ontmoeting niet meer zo vanzelfsprekend is. De Regionale Muziekdagen vinden plaats op 14, 21 en 28 maart en op 8 april 2022. Kijk op de informatiepagina via onderstaande link voor meer informatie over tijden, programma, sprekers en aanmeldmogelijkheden. De leden van Cultuurconnectie ontvingen hierover al eerder bericht.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4
Podcast over de zelfevaluatie

Hoe vertelt u het verhaal van uw organisatie of taalnetwerk? Wat komt er kijken bij de zelfevaluatie en hoe laat u zien waar u voor staat? Luister de podcast met Willem Camphuis en Bernadette van Pampus. Zij nemen u mee door de zelfevaluatie, de basis van elke audit.

 
Personalia
Willem van den Broek nieuwe bestuurder bij BplusC

Per 1 mei 2022 gaat Willem van den Broek van start als voorzitter Raad van Bestuur bij BplusC. Hij neemt het stokje over van Willem van Moort, die deel blijft uitmaken van de Raad van Bestuur tot de zomer, waarna hij van zijn pensioen gaat genieten. Van den Broek is momenteel directeur-bestuurder van Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda.

Lees meer...

Khadija Amrani nieuwe directeur M-Pact (Enschede)

Khadija Amrani is aangesteld als nieuwe directeur van M-Pact (Enschede). Zij volgt daarmee Lily Hartman op, die tot 1 januari 2022 directeur was. M-Pact is een onafhankelijk platform voor vrijwilligerswerk binnen Enschede en omvat ook het volksuniversiteitswerk in Enschede en is in die hoedanigheid als lid bij Cultuurconnectie aangesloten.

Roswyde Burgman nieuwe directeur-bestuurder van Concordia (Enschede)

Roswyde Burgman is per 1 maart 2022 aangetreden als nieuwe directeur-bestuurder van Concordia Film | Theater | Beeldende kunst (Enschede); haar aanstelling werd in november van het vorige jaar al aangekondigd. Zij volgt daarmee Willem Jaap Zwart op die 8 jaar leiding heeft gegeven aan Concordia.

 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
17 maart
LDOV/COV - volksuniversiteitsdag: 17 maart 2022

Het eerstvolgende LDOV-COV zal plaatsvinden op donderdag 17 maart 2022, 10:30-12:30 uur. Aansluitend vindt ook een themamiddag plaats voor volksuniversiteiten.