Nieuwsbrief 4, 12 april 2022

CAO Kunsteducatie | nieuwe zelfevaluatiescan | waarde van cultuur na corona | ledennieuws
 
CAO Kunsteducatie vanaf 1 november 2021

In de laatste maanden van 2021 hebben de sociale partners binnen de Kunsteducatie het nieuwe cao-akkoord gesloten. Inmiddels zijn de aanpassingen verwerkt in een nieuwe cao-tekst. Hierbij publiceren wij graag de nieuwe teksten, te downloaden via deze link. Tevens is de CAO Kunsteducatie aangemeld voor Algemeen Verbindend Verklaring bij het Ministerie van SZW.

Op 2 maart jongstleden hebben Cultuurconnectie en de betrokken vakbonden, AVV en Kunstenbond, overeenstemming bereikt over de invoering van het Functiehuis OB/KE. Deze teksten worden momenteel uitgewerkt. Zeer binnenkort worden de teksten met de regelingen rond de invoering gepubliceerd en verwerkt in de cao.

Leden zijn eerder via de Arbeidsvoorwaarden Special al op de hoogte gebracht van deze en andere relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Nieuwe zelfevaluatiescan ontwikkeld

Cultuur+Ondernemen heeft een nieuwe zelfevaluatiescan ontwikkeld. De zelfevaluatiescan is een tool die helpt bij de evaluatie van het bestuur of raad van toezicht. Kritische reflectie is een essentieel onderdeel van goede governance. Gezamenlijk terugkijken geeft inzicht en kan aandachtspunten opleveren, zodat het toezicht beter geëquipeerd is voor de toekomst.

De nieuwe scan is volledig gebaseerd op de Governance Code Cultuur. Er zijn twee versies van de scan: één voor leden van het bestuur in het bestuurmodel en één voor leden van een raad van toezicht in het raad-van-toezichtmodel.

Lees meer...
Conferentie 'De waarde van cultuur na corona'

Hoe wordt - twee jaar na de uitbraak van de pandemie - de waarde van cultuur gedefinieerd en onderzocht? Op 30 juni aanstaande organiseren de Boekmanstichting, de Landelijke Werkgroep Cultuurbeleid en de Universiteit Utrecht de conferentie ‘De waarde van cultuur na corona’. Tijdens de conferentie maken onderzoekers en beleidsmakers de balans op.

Welke (beleids)condities zijn er nodig om die waarde optimaal tot zijn recht te laten komen? Wat is de rol van de landelijke en lokale overheid, welke die van het particuliere initiatief? Wat kan wetenschappelijk onderzoek betekenen voor toekomstig cultuurbeleid?

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Kumulus_directeur_Wim Hupperetz

foto door Kirsten van Santen

Nieuwe directeur bij Kumulus te Maastricht

Per 1 april 2022 is Wim Hupperetz directeur van het Centre Céramique, Natuurhistorisch Museum en Kumulus te Maastricht. Hij volgt hiermee interim directeur Maurits Haenen op, die sinds oktober 2020 aan het roer stond van de drie culturele instellingen.

 
Agenda
 
ALV_duotone
Voorjaarscongres 2022 & ALV Cultuurconnectie

Op woensdag 8 en donderdag 9 juni 2022 vinden het voorjaarscongres en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie plaats.

VU_themadag_800x600
13 oktober
LDOV-COV, 13 oktober 2022

Op donderdag 13 oktober 2022 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV) plaats bij Rozet in Arnhem.