Nieuwsbrief 7, 14 juni 2022

Terugblik Voorjaarscongres 2022 | oproep voorbereiding coronagolf | inzamelactie NMF | Leerorkest
 
2022.06.08-09_ALV_congres_duotone_banner_terugblik
Terugblik Voorjaarscongres 2022

Op 8 en 9 juni 2022 vond het Voorjaarscongres 2022 van Cultuurconnectie plaats bij lidorganisatie Nieuwe Veste in Breda. Het congres vormde ook een mijlpaal, doordat het de eerste fysieke bijeenkomst van Cultuurconnectie sinds de coronacrisis, die niet online of hybride was. Cultuurconnectie kijkt terug op een geslaagd en geanimeerd congres. Op onze publieke website is een terugblik te vinden. Naast het inhoudelijke programma van het congres vonden er netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering van Cultuurconnectie plaats. Informatie over deze programma-onderdelen voor leden is ondergebracht op het besloten Ledennet.

Lees meer...
Opvolging oproep minister Kuipers aan cultuur en sport

Met aandacht voor het verlengen van de Zoom-projecten komt Cultuurconnectie tegemoet aan de recente dringende oproep van minister Kuipers; de sectoren cultuur en sport moeten zich voorbereiden op een eventuele nieuwe Corona-golf in het najaar en de mogelijk daaraan verbonden nieuwe maatregelen. Graag houden we onze sector open en Cultuurconnectie geeft gehoor aan de oproep om voorbereid te zijn.

Lees meer...
NMF_inzamelingsactie_oekraine_2022
Inzamelactie NMF

Het NMF (Nationaal Muziekinstrumenten Fonds) zamelt instrumenten in voor vluchtelingen. Aanleiding voor deze actie was de oorlog in Oekraïne, maar is met nadruk bedoeld voor alle vluchtelingen. Het kan gaan om schenkingen of  bruikleen. Het NMF vraagt goede, bruikbare instrumenten voor vluchtelingen, die muziek kunnen gebruiken om hun ervaringen te verwerken en elkaar op te zoeken om samen te spelen. 

Lees meer...
Logo_FCP_4x3
Subsidieregeling Samen Cultuurmaken

Samen Cultuurmaken is een subsidieregeling waar het sociaal en het cultureel domein samenwerken aan cultuur voor iedereen. Het kunnen kleine of grote projecten zijn voor alle doelgroepen van jong tot oud. De tweede aanvraagtermijn van de regeling Samen Cultuurmaken staat nog tot 29 juni aanstaande open; u kunt uw aanvraag indienen via Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).

Lees meer...
logo_leerorkest
Leerorkest

Samen leren om het leven op een waardevolle manier invulling te geven. Dát is het fundamentele uitgangspunt van het Leerorkest. Na meer dan vijftien jaar ervaring en het nodige wetenschappelijke onderzoek is duidelijk dat het op dit vlak daadwerkelijk een verschil kan maken. Deze kennis vraagt erom landelijk gedeeld te worden. Lees hier de voorpublicatie van journalist en psycholoog Marilse Eerkens.

Lees meer...
Logo_LKCA_vierkant
Verbindend cultuurbeleid

Op 16 juni 2022 organiseert het LKCA een event getiteld 'Verbindend Cultuurbeleid'. Daarbij staat centraal: wat is de waarde van cultuurparticipatie? Hoe vergroot men gelijke kansen voor kinderen en jongeren? En hoe kijk je verder dan het culturele domein? Het antwoord op deze vragen zit in het verbinden van beleid. Kijk op de website van het LKCA voor meer informatie.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Jack Gooyaers én zijn medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op onze website.

 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
13 oktober
LDOV-COV

Op 13 oktober 2022 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV) plaats op locatie, bij Rozet in Arnhem. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van Cultuurconnectie.