Ecclesia

Hoe duurzaam inzetbaarheidsbeleid uw werknemers helpt bij hun financiƫle gezondheid

De invloed van iemands financiële situatie op welzijn en levensgeluk laat zich maar moeilijk ónderschatten. En we weten allemaal: wie weinig zorgen heeft, ervaart meer werkplezier, is minder vaak ziek en presteert beter. Waarom blijft financieel advies dan toch vaak zo’n ondergeschoven kindje in DI-beleid? Tijd om dat in 2022 te veranderen.

Ecclesia_payoff

De helft van alle Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar. Zij lopen kans op termijn niet al hun rekeningen te kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, ING, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de Universiteit Leiden.

“Het is verrassend hoe weinig inzicht mensen hebben in hun lange termijn financiële huishouding.”

Kwetsbaar

Ongeveer vijfduizend huishoudens werden ondervraagd over hun houding, gedrag en gevoelens over geld sparen, lenen, hun inkomsten, uitgaven en financiële planning. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat er vrij weinig gepland wordt voor de lange termijn. “Mensen vinden het moeilijk om voor de lange termijn te plannen: ze onderschatten hun uitgaven of overschatten hun inkomsten”, zegt Peter van Loon van Deloitte. Dit probleem speelt bij alle groepen. “Het betreft ook mensen met midden- en hoge inkomens, die zijn met name op de lange termijn kwetsbaar.”

Comfortabel

Opvallend was de definitie van ‘financieel gezond’ in het rapport. Volgens de onderzoekers ben je financieel gezond wanneer je op een comfortabele manier aan huidige en toekomstige financiële verplichtingen en behoeften kunt voldoen, en financiële zekerheid hebt om levensdoelen na te streven. Ongeveer een derde van de huishoudens valt in deze categorie.

Naar later kijken

Die definitie van financiële gezondheid is breder geworden en de horizon ligt verder weg. Financieel gezond ben je vandaag de dag pas als je doelen hebt en in staat bent die financieel na te streven. Tweederde van de Nederlandse huishoudens is dus niet financieel gezond. Dat is zorgwekkend. Maar ook voor de andere groep is er ruimte voor verbetering, zeggen de onderzoekers. “Het is verrassend hoe weinig inzicht mensen hebben in hun lange termijn financiële huishouding. Mensen die nu financieel gezond zijn, kunnen later alsnog kwetsbaar worden”, zegt Van Loon. “Zowel jong als oud moet goed nadenken over hun financiën nu, maar ook naar later kijken.” Dat is een hoger ambitieniveau dan budgetteren en reserveren in het ‘nu’.

Pensioenen staan onder druk en kiezen is lastig

Met de aanpassing van het Nederlandse pensioenstelsel, en de daarmee samenhangende verschuiving van risico’s naar de deelnemer, wordt het steeds belangrijker dat die weet welke smaken er zijn en welke keuzes gemaakt moeten worden. Werkgevers spelen dus een belangrijke rol in de financiële puzzel van medewerkers. Goed informeren en begeleiden bij de juiste keuzes, natuurlijk. Maar dat valt niet altijd mee. Om medewerkers in staat te stellen de juiste keuzes te maken moet niet alleen naar pensioen maar ook zaken als hypotheek en opgebouwd vermogen gekeken worden. Het grotere plaatje zien dus. Dat is lastig.

Het totale plaatje

Medewerkers hebben meestal geen zicht op de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheids-faciliteiten. Secundaire arbeidsvoorwaarden tastbaar maken en afstemmen op persoonlijke (financiële) situaties zorgen er vaak voor dat medewerkers gebruik maken van deze regelingen.

Ecclesia_corporate

Onzekerheid over de financiële consequenties ombuigen naar financiële fitheid en vitaliteit. Want zelf regie nemen over uw toekomst, uw loopbaan en dus uw leven, is precies waar de verantwoordelijkheid van medewerkers komt te liggen. Ecclesia EBC helpt organisaties en haar medewerkers met bovengenoemde oplossingen. Meer informatie kunt u krijgen bij Edwin Willemsen of Mary Donath via 010-2511251 of info@ecclesia.nl. Kijk ook op Financieel Fit en Vitaal - Ecclesia EBC