Cursad

Steeds meer Centra voor de Kunsten, Muziekscholen, Onderwijs Project organisaties schakelen Cursad in om hun organisatie efficiënt te automatiseren en te organiseren. Dat doet Cursad met slimme oplossingen.

logo Cursad

Docent nota's

Herkent u de enorme maandelijkse klus om facturen van docenten te controleren? Heel vaak gaat dat op goed vertrouwen of op basis van steekproeven. Met de Online Presentie registratie van Cursad heeft u de gerealiseerde uren nauwgezet in beeld. Dat is dan de basis voor de maandelijkse urenstaten die automatisch aan de docent worden gezonden. Een hele stap vooruit, maar er kan meer!

Coöperatieve organisaties

Samen met enkele coöperatieve organisaties zag Cursad de mogelijkheden om de declaraties, de huurnota en de administratieve bijdrage maandelijks automatisch op één nota te verwerken. Er wordt gelijk rekening gehouden met de verschillende btw-tarieven en de kleine ondernemersregeling. En ook de les nota -uit naam van de docent- wordt meteen toegevoegd.

Samen operationeel en strategisch

Cursad is constant op zoek naar mogelijkheden om de software nog meer voor u te laten werken. De dagelijkse supportcontacten en het jaarlijkse gebruikersoverleg zijn een belangrijke bron van informatie om de sector nauwgezet te volgen en operationeel te ondersteunen. Directies van organisaties komen periodiek samen om op strategisch niveau met Cursad afspraken te maken en lijnen uit te zetten.

Overstappen?

Op dit moment oriënteren meerdere organisaties zich op nieuwe software. Ondanks de werkdruk tijdens de opstart van het seizoen, is het nu het beste moment u voor te bereiden. Een functionele inventarisatie en een plan van aanpak; het vraagt de nodige aandacht. Het ideale implementatietraject loopt van de conversie in februari tot en met de notarun en incasso in oktober. Dan is het hele traject op alle onderdelen doorlopen. Verschillende organisaties hebben zich al van een implementatie plek in 2023 verzekerd.

'Voor meer dan 60 organisaties en meer dan 5000 docenten ondersteunen we het gehele proces. De mensen achter Cursad staan garant voor praktijkkennis, voor een maatschappelijke visie, samenwerking, het delen van kennis, met een solide beleid en met rijke functionele oplossingen. Toegankelijk en betaalbaar.'

Erik Peter Vermaat - Cursad

Wilt u meer weten?

Voor vragen over Cursad kijkt u op de speciale informatiepagina op onze website of neemt u contact op met Erik Peter Vermaat, telefoon 06-54 72 87 28 of via e-mail erik@cursad.nl.