Ecclesia

Culturele organisaties kunnen te maken krijgen met diverse soorten aansprakelijkheden. Denk hierbij aan contractuele aansprakelijkheid omdat u derden of zzp’ers inhuurt voor de uitvoering van uw activiteiten. Ook kunt u te maken krijgen met bepaalde aspecten rondom werkgevers-aansprakelijkheid. Denk daarbij aan letselschade van uw werknemers. Welke vormen van aansprakelijkheid spelen bij úw organisatie? Neem het samen met partner Ecclesia onder de loep.

Contractuele aansprakelijkheid

aansprakelijkheid Ecclesia

Heeft u eindelijk een partij gevonden die perfect past bij de opdracht? Geweldig! Helaas kan de inzet van een externe partij behoorlijk risicovol zijn. Maakt u geen of geen sluitende afspraken over deze diensten? Dan bestaat de kans dat uw organisatie verregaande aansprakelijkheden in huis haalt. Deze aansprakelijkheidsrisico’s kunnen zó groot zijn, dat ze in een klap de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen.

Vastleggen van afspraken

Veel problemen zijn te voorkomen door afspraken helder en duidelijk vast te leggen. Laat een contract goed controleren of, nog beter, opstellen door een jurist om onduidelijkheden en andere problemen te voorkomen. Weet ook wat u afspreekt. Onderteken geen documenten waarvan u de inhoud niet volledig begrijpt.

Schade

Veroorzaakt de door u ingeschakelde externe partij schade? Dan kunt u als opdrachtgever geconfronteerd worden met een schadeclaim. Ook in het geval dat deze partij zélf schade oploopt. Hoe is het dan geregeld? Zorg dat u zicht heeft op uw verzekeringen en controleer of de risico’s die u loopt goed aansluiten bij uw verzekeringen.

Aansprakelijkheid bij ontbreken RI&E

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook op de werkvloer. Een risico-inventarisatie & -evaluatie (een RI&E) maakt een werkgever attent op die kleine hoekjes van een organisatie. Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers vanaf 1 FTE. Het ontbreken van een RI&E kan een doorslaggevende factor zijn in de beoordeling of een werkgever aansprakelijk is als een werknemer een ongeval krijgt of schade oploopt. Ook riskeert u een boete van de Arbeidsinspectie én het heeft effect op de uitkering bij een eventuele schadeclaim op een aansprakelijkheidsverzekering.

Analyse maken?

Dit zijn slechts een paar voorbeelden maar aansprakelijkheden zijn er in vele vormen. Wilt u weten welke vormen spelen bij uw organisatie en hoe het zit met uw verzekeringen? Dan kunt u de specialisten van Ecclesia inschakelen om een analyse te maken. Vraag hier een analyse aan of neem contact op met Mary Donath van Ecclesia. Mary is bereikbaar via telefoonnummer 06 21 36 54 32 of via email mary.donath@ecclesia.nl.