KAeP

De inrichting van bestuur en toezicht binnen verenigingen en stichtingen blijft in beweging. Sinds de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de hernieuwde Governance Code Cultuur ziet KAeP Notaris& dat binnen verenigingen en stichtingen (klein en groot) steeds vaker wordt overwogen om de overstap te maken naar een bestuursmodel met een bestuur en een raad van toezicht.

Heeft u behoefte aan meer informatie of een raad van toezicht-model ook voor uw organisatie passend is? KAeP NOTARIS is gespecialiseerd in het begeleiden van verenigingen en stichtingen die een dergelijke overstap overwegen. Als lid van Cultuurconnectie kunt u zonder kosten een half uur telefonisch van gedachten wisselen met een van onze juristen. Ze onderzoeken dan samen met u of het wenselijk is om uw bestuursmodel aan te passen.

logo KAeP

Interesse?

Neem dan contact op met Karen Anne Hüpler-Hebben via e-mail khupler@kaepnotaris.nl. Of kijk op de speciale informatiepagina op onze website.