Nieuwsbrief Volksuniversiteiten, 9 augustus 2022

INFORMATIE: nieuwe landelijke socialemediacampagne volksuniversiteiten 2022-2023
 
VU_socialmediacampaign_banner


Beste volksuniversiteiten,

Na de succesvolle socialemediacampagnes van vorig jaar, zal voor het komende cursusjaar 2022-2023 opnieuw een socialemediacampagne voor volksuniversiteiten worden uitgevoerd. Deze derde landelijke socialemediacampagne voor volksuniversiteiten gaat vanaf 18 augustus 2022 van start. De campagne zal wederom 6 weken duren en aan het einde van 2022 en begin 2023 nogmaals 4 weken herhaald worden. Deze campagne wordt mogelijk gemaakt door de Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk.

De campagne wordt opnieuw uitgevoerd door preferred supplier SDIM. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan verschillende advertenties die aansluiten bij de volledige ‘customer journey’ van de campagne. Met de kennis en ervaring van de eerdere succesvolle campagnes hebben wij het volste vertrouwen de doelgroep op sociale media met een passende boodschap te bereiken. Wij hanteren hiervoor de beproefde fases ‘See’, ‘Think’ en ‘Do’ uit de vorige campagnes.

Drie fases campagne

See: Deze eerste fase richt zich op awareness creëren. De doelgroep is mogelijk nog niet (goed) bekend met het werk van de volksuniversiteiten en volksuniversiteit.nl. Hiervoor worden meerdere creaties gemaakt met verschillende triggers. Ook wordt een aantal banners gemaakt die specifiek gericht zijn op een jongere doelgroep. Op basis van nauwgezette monitoring tijdens de campagne zullen de banners gedurende de campagne geoptimaliseerd worden. Omdat het er uiteindelijk vooral om draait dat de doelgroep zich opgeeft voor een cursus, wordt er ook een dynamische variant gemaakt.

Think: In deze fase wordt getoond wat het aanbod is en wat leren via een volksuniversiteit zo bijzonder maakt. In de advertentietekst wordt een aantal USP’s van de volksuniversiteiten verwerkt, zodat de doelgroep in de advertentie goed meekrijgt wat er te halen is. Wil jij schilderen? Fotograferen? Een taal leren? Koken? Leer het bij de volksuniversiteit bij jou in de buurt! Op locatie of online.

Do: In deze fase richt de campagne zich meer op de daadwerkelijke trigger, die de doelgroep aanzet om zich aan te melden. Er moet een lichte noodzaak achter de banners zitten, om ervoor te zorgen dat men overgaat tot actie. Daarom wordt de doelgroep in deze fase gewezen op het feit dat ze nog maar een korte periode hebben om zich aan te melden voor hun cursus voor de start van het nieuwe cursusjaar.

Lid van Cultuurconnectie? Uw gehele aanbod op volksuniversiteit.nl!

Voor de zomer hebben wij de Volksuniversiteits-leden van Cultuurconnectie via een ledenbrief erop gewezen hun online cursusinformatie 2022-2023 tijdig te updaten. Dat is uiteraard altijd van belang, maar zeker ook voor het start van de socialemediacampagne 2022-2023. Via de campagne kunnen geïnteresseerden immers direct op een cursus klikken. Nog niet alle bij Cultuurconnectie aangesloten volksuniversiteiten hebben hun aanbod op www.volksuniversiteit.nl geplaatst. Doe dat alsnog snel en dan staat ook uw aanbod erbij voor de campagne van start gaat.

Nog geen lid van Cultuurconnectie?

Wilt u met uw volksuniversiteit ook lid worden en profiteren van de voordelen van een sterke branchevereniging? Én dus ook uw volledige cursusaanbod op volksuniversiteit.nl plaatsen? Kijk hier voor meer informatie of neem direct contact op met René de Kok, coördinator volksuniversiteiten van Cultuurconnectie, via 030-2303740 of volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl. De Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk doet volksuniversiteiten die nog niet aangesloten zijn bij de brancheorganisatie het aanbod het eerste jaar zonder kosten voor de volksuniversiteit lid te zijn van Cultuurconnectie. Wij berichtten u hierover in de Volksuniversiteiten Special van 7 december 2021.

Meer weten?

De resultaten van de campagne 2021-2022 zijn eerder door preferred supplier SDIM gepresenteerd op de volksuniversiteitsdag op 17 maart 2022 in Breda. Een uitgebreide terugblik en de presentaties van deze dag zijn voor leden van Cultuurconnectie terug te vinden via deze pagina op het besloten Ledennet. Niet-aangesloten volksuniversiteiten kunnen hiervoor terecht via deze link. Voor vragen over de campagne kunt u een mail sturen naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl.