Nieuwsbrief Volksuniversiteiten, december 2022

Vervolg sociale mediacampagne | overleg digitalisering | 16 maart 2023 LDOV-COV | gedragsprotocol
 
VU_socialmediacampaign_banner
Start tweede fase sociale mediacampagne

Vanaf 19 december 2022 gaat de tweede fase van de sociale mediacampagne voor volksuniversiteiten van start. In een periode van vijf weken zullen verschillende advertenties op Facebook en Instagram zichtbaar zijn. Zo is er ook nog aandacht op sociale media in aanloop naar de eerste cursusweken van volgend kalenderjaar. Met de kennis en ervaring van de eerste fase wordt de campagne nog scherper ingezet. Een voorbeeld van een advertentie voor creatieve cursussen kun je hier bekijken en dit is een voorbeeld van de taalcursussen. Tijdens deze periode zullen wij ook ondersteunende berichten plaatsen op het reguliere Facebook- en Instagram-account van Volksuniversiteit.nl. Volgt jouw volksuniversiteit deze accounts al? Het helpt uiteraard om elkaars berichten over en weer een vind-ik-leuk te geven en te delen. Het verhoogt de zichtbaarheid van de berichten van de volksuniversiteiten. De sociale mediacampagne voor volksuniversiteiten wordt mogelijk gemaakt door de Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk.

Oproep overleg digitalisering

Tijdens het LDOV-COV op 13 oktober jongstleden is vastgesteld dat de volksuniversiteiten behoefte hebben om samen te werken op ICT-gebied, met name op de ontwikkeling van nieuwe websites en Mijnvolksuniversiteit. Daarbij is het voorstel gedaan om over dit onderwerp een separaat overleg in te plannen. Een eerste overleg zal in januari plaatsvinden. Wil je deelnemen aan dit overleg, stuur dan een email naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl o.v.v. overleg digitalisering. Middels een datumprikker zal vervolgens met de deelnemers een datum worden vastgesteld.

COVID-19_protocol
Gedragsprotocol volksuniversiteiten

Tijdens het LDOV-COV is ook voorgenomen om gezamenlijk tot een gedragsprotocol voor volksuniversiteiten te komen. Binnen de CAO Kunsteducatie wordt op dit moment gezocht naar een nieuwe partij om aan te haken voor het thema ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon. Eén van de onderdelen van dit project is het opstellen van een gedragsprotocol. Het voorstel is de volksuniversiteiten hierop te laten aansluiten. Het vernieuwde protocol wordt geagendeerd en besproken tijdens het eerstvolgende LDOV-COV.

Benchmarking_Onderzoek
Kengetallen volksuniversiteiten

Binnen onze branche worden gegevens verzameld die een beeld geven van hoe wij ervoor staan. Leden vullen op één plaats en ieder op dezelfde wijze de benodigde informatie in. Dit verhoogt de waarde van de cijfers van onze branche en het scheelt tijd en inspanning. In de laatste editie van KAnS is het voor volksuniversiteiten nu nóg makkelijker geworden om hun gegevens in te voeren: de gehele vragenlijst is ingekort, vereenvoudigd en beter toegesneden op wat voor organisaties daadwerkelijk van belang is, zoals bijvoorbeeld inzage in aantallen cursisten. Leden van Cultuurconnectie die zowel een volksuniversiteit in huis hebben als een kunsteducatieve functie vervullen, kunnen hun gegevens zelfs per functie naast elkaar invullen. Geen aparte vragenlijsten meer. Heel overzichtelijk en wel zo gemakkelijk. Binnenkort sturen wij de uitnodiging om de gegevens van jouw volksuniversiteit in KAnS2021 in te voeren. Kijk voor meer informatie over KAnS op het Ledennet van Cultuurconnectie.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
16 maart 2023
Save-the-date LDOV-COV

Op 16 maart 2023 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats bij Volksuniversiteit Rotterdam. Wij danken directeur Teun de Booij en zijn team voor de gastvrijheid. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Uitnodiging, programma en tijden volgen later.

N.B. In de periode van 24 december 2022 tot en met 1 januari 2023 is het bureau van Cultuurconnectie gesloten. Daarna zijn wij u weer graag van dienst.