Nieuwsflits, 26 januari 2022

INFORMATIE: versoepelingen coronamaatregelen per 26 januari 2022
 
COVID-19_composite_NF2022.01.26


Op dinsdagavond 25 januari 2022 hielden premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) wederom een persconferentie over de maatregelen tegen het coronavirus. Hierin werden nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De nieuwe maatregelen treden per 26 januari 2022 in werking en gelden in principe voor 6 weken. Kijk op de informatiepagina van de Rijksoverheid voor een volledig overzicht van de nieuwe algemene en branchespecifieke maatregelen.

Cultuursector en horeca weer open

Waar cultuureducatie al eerder haar deuren mocht openen, mogen nu ook de rest van de culturele sector en de horeca weer open tussen 05.00 en 22.00 uur. Die heropening gaat wel gepaard met strenge voorwaarden, zoals een maximum aantal bezoekers, 1,5 meter afstand houden en mondkapjes op bij verplaatsing. Binnen gaat het om een limiet van 1.250 deelnemers, voor doorstroomlocaties 1 bezoeker per 5m2, buiten om één derde van de maximumcapaciteit. Zowel binnen als buiten is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Het CTB is geldig bij een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test. Tot slot geldt dat vermelde sectoren om 22:00 uur moeten sluiten.

Regels voor lessen en repetities:

  • Kunst en cultuurbeoefening is binnen en buiten toegestaan door professionals en amateurs;
  • Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening gelden geen sluitingstijden;
  • Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden, tenzij dit de kunst- en cultuurbeoefening belemmert. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen, maar niet van elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden;
  • Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig, zowel binnen als buiten. Begeleiders van personen tot en met 17 jaar met een beperking, die noodzakelijk zijn voor de begeleiding, zijn uitgezonderd van de verplichting voor het coronatoegangsbewijs;
  • Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, bij verplaatsing door de locatie. Het mondkapje mag af op de zitplaats, indien 1,5 meter afstand gehouden wordt. Als het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert, hoeft het mondkapje niet op;
  • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.

Publiek bij kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan tussen 05.00 en 22.00 uur met zitplaatsen. Hierbij geldt een bezoekersnorm van 1/3 van de reguliere capaciteit, met een maximum van 1.250 bezoekers.

Betekenis voor onze branche

Cultuureducatie was al sinds de vorige ronde versoepelingen per 15 januari 2022 weer mogelijk. De nieuwe versoepelingen betekenen dat nu ook veel multifunctionele organisaties in onze branche hun activiteiten binnen de geldende regels mogen hervatten en dat ook de volksuniversiteiten hun educatietaken (anders dan de reeds versoepelde cultuureducatie) formeel mogen hervatten. Trainingen en cursussen op eigen locatie mogen wettelijk gezien zonder CTB, maar het afschaffen van deze controle wordt niet geadviseerd. Cultuurconnectie roept haar leden dan ook op om in dit geval dus wel een CTB te vragen. Cultuurconnectie is blij dat de versoepelingen nu voor een breder gedeelte van de culturele sector gaan gelden, maar stelt vast dat de maatregelen nog steeds beperkingen opleveren voor de bedrijfsvoering van culturele organisaties. Daarom blijft Cultuurconnectie zich inspannen om passende ondersteuning voor de branche te bepleiten.

Lange termijnperspectief en Taskforce

Het is belangrijk om naar de lange termijn te kijken. De Taskforce Culturele en Creatieve Sector heeft zelf een routekaart gepresenteerd. Deze wordt betrokken bij het ontwikkelen van een langetermijnperspectief voor de culturele en creatieve industrie en de evenementenbranche. Cultuurconnectie is hier vanzelfsprekend nauw bij betrokken. Tot slot, zoals ook voorafgaande aan de persconferentie binnen MKB-Nederland met de vertegenwoordigers vanuit het ministerie van EZK inzake de nieuwe coronamaatregelen is besproken, gelden nieuwe quarantaineregels, klik hier.

2022.01.25_253.114_Beeldsamenvatting_26+Coronaregels+25+januari+2022