Special Volksuniversiteiten, 2022/5

Special Volksuniversiteiten | Zoom | VU-enquête | terugblik congres en VU-dag | nieuwe leden
 
Verlenging Zoom-accounts 3e jaar

Voorzitter Ank Hasselbach-van Gastel van de Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk deelde tijdens het LDOV-COV van 17 maart jongstleden mee dat het bestuur van de steunstichting heeft besloten om de financiële steun voor het Volksuniversiteiten Zoom-project met nog een jaar te verlengen (cursusjaar 2022-2023). Daarna wordt verwacht dat de volksuniversiteiten zelf de kosten voor de Zoom-accounts opnemen in de begroting en zal de financiële steun zeer waarschijnlijk stoppen.

Ook in 2022 worden de licenties binnen de Zoom-projecten Cultuureducatie en Volksuniversiteiten nog goed gebruikt, zo meldde Cultuurconnectie tijdens haar Algemene Ledenvergadering op 9 juni jongstleden. Inmiddels hebben de projecten gezamenlijk tot eind mei 2022 meer dan 226.000 sessies opgeleverd van tussen 1 en 1,5 uur, waarvan ruim 78.000 sessies door de deelnemende volksuniversiteiten.

Zoom-project_composite
Hoe gaat het met de volksuniversiteiten? Resultaten VU-enquête

Bij aanmelding voor het LDOV-COV op 17 maart jongstleden is aan de deelnemers gevraagd hoe de volksuniversiteiten er voor staan na twee jaar coronacrisis. Achttien volksuniversiteiten hebben het vragenformulier ingevuld. Bij dergelijke aantallen zijn de resultaten een indicatie. René de Kok (Cultuurconnectie) lichtte in de vergadering de resultaten toe:

  • gemiddeld genomen zijn er minder cursisten per cursus;
  • het aantal cursussen is nagenoeg gelijk gebleven;
  • financieel gaat het over de breedte genomen ongeveer hetzelfde als voor de coronacrisis;
  •  ¾ van de respondenten ziet de toekomst optimistisch tegemoet, ¼ is neutraal.

Jaarlijks in september/oktober wordt er door Cultuurconnectie een uitvraag gedaan aangaande de inschrijvingscijfers van deelnemende volksuniversiteiten. Tijdens het LDOV-COV bleek er ook een behoefte te bestaan aan een uitvraag in maart. Besloten is een uitvraag te doen aangaande de voorjaarsinschrijving, ook nog voor dit jaar (0-meting), zodat er volgend voorjaar vergelijksmateriaal is. Inmiddels heeft Cultuurconnectie de deelnemers aan het LDOV-COV om deze gegevens gevraagd. Iedere najaarsvergadering worden de resultaten bij het verslag gevoegd. Alle gegevens vanaf 2017 zijn voor leden terug te vinden op het ledennet van Cultuurconnectie.

Lees meer...
VU_themadag_800x600
Succesvolle volksuniversiteitsdag

Op 17 maart 2022 vond de volksuniversiteitsdag plaats in de theaterzaal van Nieuwe Veste in Breda. Naast het Landelijk Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV-COV) was er in de middag een uitgebreid inhoudelijk programma met interessante sprekers. Niet alleen Cultuurconnectie-leden namen deel, maar alle volksuniversiteiten in Nederland konden meedoen aan deze dag. Een uitgebreide terugblik en de presentaties van deze succesvolle dag, zijn voor leden van Cultuurconnectie terug te vinden via deze link. Niet aangesloten volksuniversiteiten lezen de uitgebreide terugblik hier.

Karin_Knegt_snapshot_4x3
Nieuwe collega: Karin Knegt

Op 1 april 2022 heetten wij Karin Knegt hartelijk welkom als nieuwe collega. Zij is ons team komen versterken in de rol van medewerker communicatie bij Cultuurconnectie. In haar loopbaan was zij onder andere werkzaam voor Volksuniversiteit Utrecht en zal mede vanwege deze ervaring ook nauwer betrokken zijn bij het volksuniversiteitswerk binnen de branchevereniging. Voor onze reguliere nieuwsbrief hadden wij eerder een gesprek met haar.

Lees meer...
Oproep Minister Kuipers: bereid je voor!

Het verlengen van het Volksuniversiteiten Zoom-project komt tegemoet aan de recente dringende oproep van Minister Kuipers dat onder andere de cultuur- en sportsectoren zich moeten voorbereiden op een eventuele nieuwe coronagolf in het najaar en de mogelijk daaraan verbonden maatregelen. Zoom is een onderdeel van de voorbereidingen die Cultuurconnectie daarvoor momenteel treft, maar ook de speciale microsite staat op de achtergrond klaar om weer online te plaatsen indien nodig. Ook de Werkgroep branche specifieke uitwerking protocollen zal dan tijdig in stelling gebracht worden, zodat een eventueel hernieuwd protocol en bijbehorende richtlijnen snel voorhanden zijn. Vanzelfsprekend overlegt Cultuurconnectie met collega-organisaties. Bereid ook uw volksuniversiteit voor op wat mogelijk komen gaat!

2022.06.08-09_ALV_congres_duotone_banner
‘Muren slechten’ op netwerkmiddag Cultuurconnectie

Op de eerste dag van het Voorjaarscongres 2022 ‘Muren’ van Cultuurconnectie op 8 juni jongstleden vond een netwerkbijeenkomst plaats rondom het onderwerp 'Muren slechten tussen verschillende volksuniversiteiten'. De sessie was georganiseerd rond het bestaande netwerk van het LDOV-COV. Deze sessie werd voorgezeten door Els Schrama, voorzitter van het LDOV-COV en directeur van Volksuniversiteit Utrecht, en de navolgende onderwerpen zijn besproken:

  • Eenheid uitstralen als volksuniversiteiten;
  • Samenwerken met elkaar in het professionaliseren: behoefte peilen en maatjes maken, marketingnetwerk versterken;
  • STAP-budget en keurmerk professionals;
  • Samenwerking met andere organisaties binnen dezelfde gemeente, waaronder centra voor de kunsten en bibliotheken.

Deze onderwerpen krijgen zeker ook nog een vervolg tijdens toekomstige bijeenkomsten. Na afloop van de netwerkbijeenkomst verzamelden alle deelnemers (marketeers, P&O’ers en volksuniversiteiten) zich voor een plenaire wrap-up van de sessies en de aansluitende netwerkborrel. Voor een uitgebreide terugblik op het 2-daagse voorjaarscongres:

Lees meer...
Directeur Rotterdamse Volksuniversiteit in bestuur Cultuurconnectie
teun_de_booij_vu_rotterdam

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie op 9 juni jongstleden zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Gemma Schoonderbeek (penningmeester, buitenlid) en Teun de Booij (binnenlid).

Teun de Booij is sinds 2019 directeur van de Rotterdamse Volksuniversiteit. Hij heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs en heeft zich onder andere ingezet voor maatschappelijke ontwikkeling binnen de stad Rotterdam.
Zij volgen Alex Le Mat (penningmeester, buitenlid) en Gertjan Endedijk (binnenlid) op, die tijdens de ALV afscheid namen als bestuurslid.Voor het volledige bestuur van Cultuurconnectie klik hier.

 
Ledennieuws
 
Nieuwe volksuniversiteit-leden

Na het verzenden van onze laatste Volksuniversiteiten special van december 2021 heeft Cultuurconnectie weer 5 nieuwe volksuniversiteiten als lid mogen verwelkomen. In onze reguliere 3-wekelijkse nieuwsbrief stelden zij zich de afgelopen maanden al voor en in deze special zetten wij ze nog eens voor u op een rij (klik op de link voor de desbetreffende introductie):

Wilt u met uw volksuniversiteit ook lid worden en profiteren van de voordelen van een sterke branchevereniging? Kijk hier voor meer informatie of neem direct contact op met Cultuurconnectie via 030-2303740 of volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl. De Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk doet volksuniversiteiten die nog niet aangesloten zijn bij de brancheorganisatie het aanbod het eerste jaar zonder kosten voor de volksuniversiteit lid te zijn van Cultuurconnectie. Wij berichtten u hierover in de Volksuniversiteiten special van 7 december 2021.

Lees meer...
 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
13 oktober
LDOV-COV, 13 oktober 2022

Op 13 oktober 2022 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV) plaats op locatie, bij Rozet in Arnhem.