Uitnodiging 2022.95.840.Wvm.kk

UITNODIGING: najaarscongres Cultuurconnectie 17 november 2022
 
ALV_duotone_banner_2022.11.17


Geachte {heermevrouw} {achternaam},

Op donderdag 17 november 2022 organiseren wij het Najaarscongres bij onze lidorganisatie Huis73 in 's-Hertogenbosch. Tijdens het Najaarsconges vinden een publiek toegankelijk congresprogramma, de Algemene Ledenvergadering (ALV) en cao-raadpleging voor onze leden plaats. Wij nodigen u, als onze relatie, van harte uit om op 17 november 2022 deel te nemen aan het inhoudelijke congresprogramma en de netwerkborrel.

Thema: 'Crises en Kansen'

De wereld beleeft tumultueuze tijden en de nieuwe crises zijn voor iedereen binnen de samenleving voelbaar. De economische impact van de energiecrisis, de hoge inflatie, een ‘na-ijlende’ coronacrisis en arbeidsmarktproblematiek raken ook de culturele en creatieve sector hard en wij bevinden ons daardoor opnieuw in zwaar weer. Zwaar weer dat te typeren is als een ‘perfect storm’ doordat de verschillende maatschappelijke crises elkaar in rap tempo hebben opgevolgd en nu zelfs ten dele samenvallen. Onze branche met haar diverse culturele en sociaal-maatschappelijke functies en wijdvertakte opdracht- en arbeidsrelaties, bevindt zich in het oog van die storm. Tijdens het najaarscongres ‘Crises en Kansen’ gaan wij in op wat die crises voor de arbeidsmarkt in de branche betekenen en welke kansen hierin mogelijk verscholen liggen.

2022.11.17_Line-up

v.l.n.r Martijn de Greve, Irene Asscher-Vonk, Agnes Willenborg, Mike van der Geld en 'mystery guest'

Cultuurconnectie presenteert en overhandigt het onderzoeksrapport ‘Culturele multifunctionele organisaties’ aan een hoogwaardigheidsbekleder van het ministerie van OCW. Daarna leidt Martijn de Greve het panelgesprek: 'arbeidsmarkt van de cultuursector' vanuit vier invalshoeken: landelijk cultuurbeleid, arbeidsrecht en fair practice, toestroom vanuit opleidingen en maatschappelijke taakstelling op lokaal en regionaal niveau. Het panelgesprek zal nieuwe vergezichten en gespreksstof opleveren. Aansluitend gaan wij met elkaar het gesprek aan over de toekomst van onze branche in een ‘thema-buffet’ en bepalen hierin de agenda waar wij als branche de komende jaren op gaan inzetten.

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

14:00 uurCongresprogramma 'Crises en Kansen'
14:10 uurOverhandiging eerste exemplaar rapport 'Culturele multifunctionele organisaties' gevolgd door een korte presentatie van de belangrijkste bevindingen uit het rapport.
14:30 uurPanelgesprek: 'arbeidsmarkt van de cultuursector' met NN (OCW), Irene Asscher-Vonk (Platform ACCT), Agnes Willenborg (SAC-KUO) en Mike van der Geld (wethouder Cultuur, gemeente Den Bosch). Gespreksleiding: Martijn de Greve
15:00 uurInteractieve voortzetting panelgesprek (met vragen uit de zaal)
15:30 uurPauze
16:00 uurThema-buffet: start roadshow strategische agenda 2023 (volgens 3 beleidslijnen Cultuurconnectie)
• werkgeverszaken
• lobby
• zichtbaarheid

17:00 uur

Netwerkborrel 

Aanmelden

Deelname aan het Najaarscongres 2022 van Cultuurconnectie is kosteloos. U kunt zich online aanmelden via het aanmeldformulier voor genodigden. Er is beperkt plek, dus wees er snel bij.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Najaarscongres 2022 of bent u op zoek naar aanvullende praktische informatie? Ga dan naar de speciale informatiepagina of neem contact met ons op via info@cultuurconnectie.nl of 030-2303740.

Met vriendelijke groet,


Willem van Moort
Directeur Cultuurconnectie a.i.