Ledenbrief 2023.33.840.WvM.kk

Vergaderstukken ALV Cultuurconnectie | reminder Voorjaarscongres 20 april 2023
 

Geachte {heermevrouw} {achternaam},

In aanvulling op de eerdere uitnodiging die wij u stuurden voor het Voorjaarscongres 2023 en de Algemene Ledenvergadering (ALV), berichten wij u dat inmiddels de vergaderstukken voor de ALV online staan. De stukken kunt u downloaden via onderstaande link naar het besloten Ledennet.

Agenda en vergaderstukken

De agenda en vergaderstukken voor de ALV van Cultuurconnectie zijn te downloaden via deze informatiepagina op het besloten ledennet. Leden van Cultuurconnectie kunnen daar ook terecht voor detailinformatie en laatste updates over het programma.

Aanmelden

Deelname aan het Voorjaarscongres 2023 van Cultuurconnectie is gratis. Het programma leest u op de speciale informatiepagina. Mogelijk heeft u zich al aangemeld, maar voor het geval u dat nog niet heeft gedaan of onze eerdere uitnodiging heeft gemist, bij deze nogmaals de directe link naar het online aanmeldformulier. Na registratie ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Mocht u de Algemene Ledenvergadering onverhoopt niet kunnen bijwonen, dan kunt u zich hier afmelden en eventueel iemand anders een volmacht geven.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Voorjaarscongres 2023 of bent u op zoek naar aanvullende praktische informatie? Ga dan naar de speciale informatiepagina of neem contact met ons op via e-mail info@cultuurconnectie.nl of telefoon 030-2303740.

Met vriendelijke groet,


Willem van Moort
Directeur Cultuurconnectie a.i.