Ledenbrief 2023.41.800.WvM.NdB

OPROEP: vragenlijst evaluatie ontwikkeling en implementatie Fuwa-systeem OB|KE
 
Logo VOB_Cultuurconnectie

Geachte {heermevrouw} {achternaam},

Heeft uw organisatie vorig jaar de functies van medewerkers overgezet naar het nieuwe functiewaarderingssysteem (hierna: Functiehuis OB|KE)? Cultuurconnectie, VOB, de Kunstenbond, AVV, FNV en CNV Connectief (cao-partijen) horen graag van u hoe dat is gegaan. Zodat zij kunnen beoordelen of bijsturing nodig is en voor de toekomst in beeld krijgen wat zij beter kunnen doen.

Hoe zat het ook al weer?

In de periode 2020 - 2021 is voor de branches openbare bibliotheken en cultuureducatie een nieuw Functiehuis OB|KE ontwikkeld om de functies in deze branches beter aan te laten sluiten bij actuele en toekomstige ontwikkelingen. Organisaties hebben tot 1 januari 2023 de tijd gekregen om het Functiehuis OB|KE te implementeren.

Vul de vragenlijst in

Laat weten wat u van de ontwikkeling en de implementatie van het Fuwa-systeem OB|KE vindt. De vragenlijst bevat 24 vragen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 - 30 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt in de terugkoppeling die de vakbonden en de Beheercommissie Fuwa-systeem OB|KE ontvangen van de voor hen relevante resultaten. Vul een vragenlijst per organisatie in (per stichting). Als uw organisatie lid is van Cultuurconnectie én VOB hoeft u de vragenlijst maar één keer in te vullen. Wilt u de lijst invullen vóór 31 mei 2023?

Vul hier de vragenlijst in.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Nienke de Bruijn van Cultuurconnectie of Mirjam Bach van VOB.

Met vriendelijke groet,
namens

Cultuurconnectiede Vereniging van Openbare Bibliotheken
Willem van Moort (directeur a.i.)Klaas Gravesteijn (directeur)