Ledenbrief 2023.52.800.WvM.NdB

Cultuurconnectie helpt u bij sociale veiligheid in uw organisatie
 
2023.06_Sociale_veiligheid_pridecolors


Geachte {heermevrouw} {achternaam},

Dagelijks is het in het nieuws: berichten over sociale veiligheid. Of het nu gaat om dans, sport, cultuur, noem maar op. Ook uw organisatie moet hierop beleid voeren. Doe mee en zorg voor een veilige omgeving voor iedereen! En hoe dan aan de slag te gaan met het creëren van een veilige omgeving binnen uw organisatie? Wij weten natuurlijk allemaal dat sociale veiligheid en het creëren van een veilige omgeving essentieel is. Voor uw medewerkers, vrijwilligers, cursisten, voor iedereen. Het dilemma blijft: hoe is dit goed toe te passen in de dagelijkse praktijk, zodat het ook daadwerkelijk werkt? Vanuit Cultuurconnectie ondersteunen wij als brancheorganisatie u graag met tools en andere handreikingen om dit makkelijker te maken. Van het lanceren van een applicatie die vertrouwenspersonen toegankelijk maakt, tot cursussen over omgaan met ongewenst gedrag of het ondersteunen van ouders via een oudertelefoon. In deze special informeren wij u hier graag uitgebreid over.

Report App: verbinding in preventie

Omdat preventie uiterst uitdagend kan zijn, is het belangrijk om in gedachten te houden dat preventieve maatregelen altijd waardevol zijn en kunnen leiden tot positieve resultaten op de korte maar vooral ook langere termijn. Cultuurconnectie is daarom in het kader van sociale veiligheid een samenwerking aangegaan met het preventieplatform Report App. In deze samenwerking bieden wij - exclusief voor leden van Cultuurconnectie en mede dank aan preferred supplier VGZ - verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met sociale veiligheid, gewenst gedrag, preventie en een gespreks/meldpunt als er een incident is. Lees verder voor meer informatie over de postercampagne, de Plug & Play app en de maatwerkmogelijkheden voor u als lid van Cultuurconnectie.

Lees meer...
2023.06_Veiligheidstraining_BHV.NL
Training: Omgaan met ongewenst gedrag

Een veilige omgeving is niet alleen belangrijk voor cursisten en bezoekers, maar vanzelfsprekend juist ook voor uw medewerkers. Seksuele intimidatie, agressief gedrag, drank- en drugsmisbruik zijn allemaal voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag en dus onveilige situaties. Het is bijna niet te voorkomen, maar u kunt uw medewerkers wel voorbereiden op hoe om te gaan met dergelijke situaties. Het brancheteam Cultuur van preferred supplier BHV.NL is specialist in wat er zoal komt kijken bij het organiseren van veiligheid in binnen uw organisatie. Zij geven advies in wat u kan en mag doen en inspiratie om de bedrijfsveiligheid van uw organisatie te vergroten. Leden van Cultuurconnectie ontvangen korting op het volgen van speciale veiligheidstrainingen. BHV.NL heeft nu ook een speciale zomeractie voor de training 'Omgaan met ongewenst gedrag'.

Lees meer...
De Oudertelefoon: de Kindertelefoon maar dan voor ouders

Naast medewerkers, bezoekers en leerlingen hebben wij in onze sector ook vaak te maken met ouders. Wij brengen graag het steunpunt specifiek voor deze doelgroep onder de aandacht: de Oudertelefoon. De Oudertelefoon is als de Kindertelefoon, maar dan voor ouders. Opvoeden is een uitdagende taak. Iedereen wil het graag goed doen, maar ook zijn of haar eigen grenzen bewaken. Kinderen geven wat ze nodig hebben, zonder zichzelf tekort te doen. Soms komen ouders in situaties terecht waarbij ze niet weten wat wijsheid is. Of aan wie zo snel raad gevraagd kan worden. Daarvoor kunnen ouders terecht bij de Oudertelefoon. 

Lees meer...

U kunt als lid van Cultuurconnectie bijdragen aan de missie van de Oudertelefoon om ouders en opvoeders te informeren over het bestaan van en de mogelijkheden bij de Oudertelefoon. Op 14 juni jongstleden stuurden wij u posters en flyers per post. Wilt u de posters ophangen en de flyers op een daarvoor geschikte plek binnen uw organisatie neerleggen?

2023.06_Oudertelefoon_4x4_small
Geldfit: help medewerkers grip op hun geld te krijgen

Geldproblemen kunnen leiden tot een toename van sociale onveiligheid in iemands omgeving. Financiële zorgen brengen vaak stress, angst en een verminderd welzijn met zich mee. Dat is meestal ook van invloed op iemands gedrag en relaties, waardoor iemand sneller verkeerde beslissingen neemt en mogelijk sociaal onveilige situaties ontstaan. Daarom is het belangrijk om financiële problemen serieus te nemen en op tijd de juiste ondersteuning en hulp te zoeken.
Cultuurconnectie is een samenwerking aangegaan met NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en MKB-Nederland, om uw medewerkers gericht op Geldfit te kunnen wijzen. Geldfit biedt via een online platform of persoonlijk telefonisch contact hulp aan werknemers met financiële problemen en geeft waar nodig advies of verwijst hen door naar betrouwbare hulp in de buurt.

Lees meer...
Logo_DansVeilig_4x4
Alliantie dans veilig: gecoördineerde aanpak sociaal veiligere danssector

Cultuurconnectie heeft zich op woensdag 17 mei 2023 aangesloten bij de Alliantie Dans Veilig, zoals eerder aangekondigd in deze ledenbrief. Samen met onder andere het POS, Dansondernemers Nederland, NADB, LKCA, de Kunstenbond en NOC*NSF werken wij aan een gecoördineerde aanpak om de danssector sociaal veiliger te maken. Ons doel is om een veilige en positieve cultuur in de danssector te bieden. Grensoverschrijdend gedrag hoort ook niet thuis in de danssector. 

Lees meer...
Logo_Mores_4x4_small
Meldpunt ongewenst gedrag: Mores.Online

Sinds 1 januari 2023 is Cultuurconnectie voor wat betreft het meldpunt ongewenst gedrag aangesloten bij Mores.Online in plaats van ArboNed. Mores.Online is het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen (zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, intimidatie en pesten) voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Mores.Online is een meldpunt dat dient voor diegene die binnen de structuur in eigen organisatie niet of onvoldoende gehoord zijn en extern willen melden. Mores.online is er voor uw organisatie maar biedt geen ondersteuning aan bij meldingen van klanten/cursisten.

Lees meer...
Gezonde werkomgeving werknemers

Sociale veiligheid zorgt voor meer tevreden werknemers, lagere kosten, makkelijker kunnen werven nieuwe medewerkers en meer creativiteit en innovatie. Met als resultaat een productievere én effectievere organisatie. Preferred suppliers VGZ en Zilveren Kruis hebben voor u als werkgever, inspirerende verhalen, handige tools en tips voor u samengesteld. Met de zorgverzekeraars maken we jaarlijks een analyse van de cijfers. Met een gezamenlijk plan van aanpak werken we aan een gezondere branche. We richten ons op actuele aandachtspunten, maar kijken ook hoe preventie kan leiden tot een goede gezondheid en een prettige werksfeer in uw beroepspraktijk.

Save-the-date: event sociale veiligheid

Op 29 september 2023 (van 9.00 tot 13.00 uur) organiseren de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Cultuurconnectie gezamenlijk een evenement voor hun leden. Tijdens dit evenement staat het onderwerp sociale veiligheid centraal. Gedurende deze ochtend beantwoorden wij als brancheorganisaties onder andere volgende vragen; hoe wordt een effectief beleid gecreëerd en vervolgens geïmplementeerd? Wat is de rol van een vertrouwenspersoon binnen dit proces? En, wat wordt er precies verstaan onder gewenst gedrag? De bijeenkomst is voor directeuren, leidinggevenden en HRM’ers van kunsteducatieve organisaties, multifunctionele organisaties en bibliotheken. Eind juni versturen wij de uitnodiging met het programma. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Vragen over sociale veiligheid?

Heeft u vragen over sociale veiligheid binnen uw organisatie of wilt u meer weten over een van bovenstaande tools of handreikingen? Stuur dan uw vraag naar info@cultuurconnectie.nl. Houd ook de komende tijd de post en digitale ledenbrieven in de gaten voor posters, uitnodiging en nadere informatie op het gebied van sociale veiligheid.