Geldfit

Een unieke gratis mogelijkheid om gebruik te maken van Geldfit, een online tool waar medewerkers met financiële problemen terecht kunnen voor hulp.

Geldproblemen kunnen vaak leiden tot een verhoogde mate van sociale onveiligheid in iemands omgeving. Financiële moeilijkheden kunnen leiden tot stress, angst en een verminderd welzijn wat op hun beurt van invloed zijn op iemands gedrag en relaties. Het kan leiden tot verkeerde beslissingen waardoor sociaal onveilige situaties ontstaan. Het is belangrijk om financiële problemen serieus te nemen en de juiste ondersteuning en hulp te zoeken. Cultuurconnectie is een samenwerking aangegaan met de Stichting NSR en MKB Nederland om u en uw medewerkers de mogelijkheden van Geldfit aan te bieden. Geldfit is een digitale hulp voor werknemers met schulden.

Geldzorgen onder werknemers

Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Dit geldt ook in toenemende mate voor werkenden. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere inkomsten of door problematische schulden. Dit is ook nadelig voor de werkgever. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een werknemer met financiële problemen (fulltime, modaal salaris) zijn werkgever jaarlijks 13.000 euro kost. Werknemers met geldzorgen zijn minder productief en zijn jaarlijks gemiddeld 7 dagen vaker ziek. Ook zijn zij gevoeliger voor fraude en diefstal.

Geldfit - help medewerkers grip op hun geld te krijgen

Verwijs uw medewerkers door naar geldfit.nl. Deze website geeft gratis informatie en tips over geld. Via een test, verschillende checks of persoonlijk contact via 0800-8115 krijgen zij advies dat past bij hun situatie. Of worden zij in contact gebracht met hulp in de buurt.