Report App

Omdat preventie uiterst uitdagend kan zijn, is het belangrijk om in gedachten te houden dat preventieve maatregelen altijd waardevol zijn en kunnen leiden tot positieve resultaten op de korte maar vooral ook langere termijn. Cultuurconnectie is daarom in het kader van sociale veiligheid een samenwerking aangegaan met het preventieplatform Report App. In deze samenwerking bieden wij verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met sociale veiligheid, gewenst gedrag, preventie en een gespreks/meldpunt als er een incident is.

Het hebben van preventiebeleid op papier, zonder daadwerkelijke actie, is niet effectief bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag. Communicatie speelt een cruciale rol bij het creëren van bewustzijn en het aankaarten van gedrag dat als ongewenst kan worden ervaren. In samenwerking met Report App en VGZ kunnen wij de leden van Cultuurconnectie het eerste jaar kosteloos aanbieden*). Wat mag u verwachten van deze samenwerking met Report App?

*) Alleen kosten van een melding aan een vertrouwenspersoon worden doorbelast aan de organisatie. Tarieven worden zo snel mogelijk gepubliceerd.

Postercampagne ’Samen naar 100% veilig in vertrouwen’

Voor aanvang van het nieuwe cursusjaar ontvangt ieder lid van Cultuurconnectie een aantal posters om op een zichtbare plaats op te hangen, waarop gecertificeerde vertrouwenspersonen staan met hun foto en contactgegevens. Hiermee vergroten we de zichtbaarheid en betrokkenheid en wordt positief gedrag aangemoedigd. De vertrouwenspersonen zijn te benaderen door iedereen die jullie organisatie bezoekt, dus door bezoekers, cursisten, leerlingen, medewerkers en zzp'ers. In een beknopte, duidelijke en in eenvoudige taal geschreven boodschap wordt aangeraden contact te zoeken met de vertrouwenspersoon als er iets speelt. Ook zal er een telefoonnummer op staan waarmee desgewenst anoniem contact kan worden gezocht.

Report App – Plug & Play

Met behulp van het innovatieve platform Report App wordt het anticiperen op ongewenst gedrag overzichtelijk gemaakt. Voor alle medewerkers van de leden van de Cultuurconnectie komt met ingang van het nieuwe cursusjaar een Plug & Play omgeving binnen Report App beschikbaar. Binnen deze onafhankelijke omgeving is branche gerelateerde informatie te vinden en worden er middelen aangeboden om meer bewustwording te creëren. Naast het algemene beleid en de gedragscode vindt de gebruiker interessante podcasts, infographics, video’s/storytelling. Ook is het via de app mogelijk in contact te komen met een vertrouwenspersonen naar keuze. Zij stellen zich in de app persoonlijk voor en de regie ligt altijd bij de gebruiker van de app, want die kiest met wie hij of zij het gesprek start. Hier wordt ook een link gelegd naar de al bestaande dienstverlening, denk aan de arbocatalogus of het meldpunt van Mores.Online.

Het eerste (cursus)jaar kunnen alle leden van Cultuurconnectie gratis gebruik maken van deze applicatie. Daarna zullen de kosten € 12,- per gebruiker per jaar bedragen. Een unieke inlogcode aanvragen kan via een e-mail aan Cultuurconnectie.

Report App - eigen specifieke omgeving

Naast deze Plug & Play versie is er de mogelijkheid om een omgeving binnen Report App te laten inrichten die volledig wordt afgestemd op de eigen organisatie, waardoor informatie, kennis en support nog beter op de doelgroep kan worden afgestemd en er specifieke aandacht is voor de risicofactoren die een rol spelen. Daarnaast biedt deze specifieke omgeving van Report App een voorbeeld voor de andere leden van Cultuurconnectie. Cultuurconnectie maakt samen met VGZ mogelijk dat de twee pilotorganisaties de maatwerkomgeving kosteloos kunnen inrichten. De pilot draait bij de Hillegomse Muziekschool en Stichting ICO.

Data en privacy

Anticiperen op basis van anonieme statistiek en de mogelijkheid om te reageren op realtime meldingen zijn een van de belangrijke unieke eigenschappen van het platform Report App. Veiligheid en privacy staat bovenaan de agenda. Privacy van gebruikers en vertrouwelijkheid van de gerapporteerde gegevens worden geborgd. Report App voldoet aan alle strenge ISO-normeringen die in Nederland gelden voor het beschermen van data en is AVG proof.
Ook belangrijk om te weten is dat de aangescherpte Europese Wet Bescherming Klokkenluiders onderdeel is van het preventieprogramma binnen de Report App omgeving en dat de meldprocedure hiervoor is ingericht volgens deze wet.

Over Report App

Logo Report App

Report App is een platform dat sinds 2015 actief is op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zij ondernemen vanuit hun passie een werkomgeving te creëren waar werknemers zich veilig voelen en in harmonie samen kunnen werken. Ze begeleiden werknemers en werkgevers door middel van van informatie en bewustwording en geven hen de mogelijkheid tot een open conversatie in een zo vroeg mogelijk stadium. Onder andere maken de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), de Politie en PSV al gebruik van de Report App.