Ledenbrief 2023.88.601.JB.cij

Analyse evaluatie ontwikkeling en implementatie Fuwa-systeem OB|KE
 
Logo VOB_Cultuurconnectie

Geachte {heermevrouw} {achternaam},

In mei 2023 vroegen wij uw deelname aan de evaluatie van de ontwikkeling en implementatie van het functiewaarderingssysteem OB|KE van Cultuurconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Deze evaluatie geeft een goed beeld van de implementatie van het Functiehuis OB|KE en helpt de betrokken cao partijen (Cultuurconnectie, VOB, de Kunstenbond, AVV, FNV en CNV Connectief) te beoordelen of bijsturing nodig is.
In de bijlage vindt u de analyse van deze evaluatie.

Meer weten?

Alle informatie over het functiehuis leest u op Cultuurconnectie | Werkgeverszaken | CAO Kunsteducatie| Functiehuis KE/OB en op Functiewaardering | VOB | Vereniging van Openbare Bibliotheken. Hier vindt u ook het antwoord op de meest gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

Jan Brands-Leever                                     Klaas Gravesteijn
Directeur Cultuurconnectie                         Directeur VOB