Ecclesia

Crisis? Houd uw medewerkers financieel fit en voorkom verzuim

De ene crisis is nog niet eens voorbij, of de volgende klopt alweer aan. En dat zou zo maar eens een bekende, maar ongenode gast kunnen zijn: de burn-out. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS heeft maar liefst één op de zes werknemers burn-out klachten en langdurig verzuim neemt toe. Onwenselijk, maar niet vreemd dat het gebeurt. Corona is nog niet weg, de inflatie stijgt en we hebben te maken met een energiecrisis. Dat geeft onrust. Hoe kunt u als werkgever langdurig verzuim voorkomen?

Ecclesia burnout

De reden voor langdurig verzuim is vaak een optelsom van verschillende oorzaken. Als werkgever heeft u natuurlijk niet overal invloed op. Maar op sommige zaken wel. Een onderdeel van die optelsom kan geldstress zijn. Zeker in tijden van crisis. Door inflatie stijgen de kosten, zoals de energierekening. Belangrijk om te signaleren en mee aan de slag te gaan. Want niet voor niets verschuiven HR-afdelingen hun focus van wendbaarheid, weerbaarheid en mentaal welzijn, naar financieel welzijn. Hoe maakt u medewerkers weerbaarder in tijden van crisis? Drie tips waar u direct mee aan de slag kunt.

Grijp crises aan als ‘life event’

Financiële onrust kan toeslaan bij een grote verandering. Goed werkgeverschap speelt daarop in. Dat doet u misschien nu al: u biedt hulp als uw medewerker bijna met pensioen gaat, bijvoorbeeld bij het maken van de juiste keuze over de pensioenuitkeringen. Of u ondersteunt ze wanneer iemand er ineens financieel alleen voor staat, zoals bij een echtscheiding. Maar ook een (economische) crisis is een ‘life event’ met mogelijk gevolgen voor de mentale gezondheid. Slapeloze nachten over de gasprijzen, kopzorgen over stijgende huis- of huurprijzen, enzovoort. Kortom, een recessie is een goed moment om weer grip te krijgen op inkomsten en uitgaven. Zodat medewerkers weten wat ze in roerige tijden kunnen besteden. Nu én later.

Stimuleer veerkracht

Gelukkig is er een menselijk mechanisme tegen financiële tegenvallers: veerkracht. In de praktijk zijn medewerkers vaak financieel veerkrachtiger dan ze zelf denken. Een crisis slaat ze misschien even uit het lood, maar wanneer ze de regie (terug)pakken over hun financiën, kunnen ze meer tegenvallers incasseren dan ze dachten. Als werkgever kunt u uw medewerkers helpen die regie te pakken. Met het Financieel Fit en Vitaal programma van preferred supplier Ecclesia heeft u daarvoor een krachtig instrument in handen. Niet alleen veerkracht, maar ook autonomie stimuleren is belangrijk. Zelfstandig kunnen werken en daarbinnen eigen keuzes maken, dragen bij aan meer werkgeluk. En daarmee aan minder risico op verzuim. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden adviseert bedrijven dan ook om autonomie van medewerkers te vergroten.

Neem arbeidsvoorwaarden onder de loep

We noemden hierboven dus de crisis meenemen als ‘life event’ en de medewerker als mens zien, in plaats van de mens als medewerker. Dan zijn er natuurlijk ook nog de werkomstandigheden. Hoe blijven uw medewerkers hun arbeidsvoorwaarden waarderen? Als je juist in tijden van crisis aan de slag gaat met de secundaire arbeidsvoorwaarde financieel welzijn, dan mag een blik op de primaire arbeidsvoorwaarden natuurlijk niet ontbreken. Inkomen, werktijden, verlof: dragen ze nog bij aan de (financiële) fitheid van uw medewerker of moet er iets veranderen? En primair of secundair, Ecclesia vindt dat ook pensioen bij dat gesprek hoort. Zeker nu wederom een nieuwe verandering voor de deur staat: het nieuwe pensioenstelsel.

Ecclesia_pagina

Uw medewerkers financieel fit (houden)?

Het Financieel Fit en Vitaal programma van preferred supplier Ecclesia geeft een solide basis voor medewerkers om veranderingen rond werk en inkomen aan te kunnen. Nu en in de toekomst. Benieuwd hoe we uw organisatie daarmee kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met Mary Donath van Ecclesia. Mary is bereikbaar via 06-21365432 of via mary.donath@ecclesia.nl.