Campagne 'Geef Muziek Door'

De campagne 'Geef Muziek Door' is live. Deze campagne heeft als doel om studiekiezers te wijzen op de vakspecialisaties muziek op de pabo’s en de opleiding Docent Muziek van de conservatoria. De campagne is een initiatief van het MuziekopleidersAkkoord, de langetermijn-samenwerking tussen alle pabo’s en conservatoria in Nederland en het Caribisch gebied.

Geef Muziek Door_meester Ruwhel

Aanleiding

De afgelopen jaren is er veel aandacht gegenereerd voor muziekonderwijs op de basisscholen. Daardoor is de vraag naar goed geschoolde (vak)leerkrachten toegenomen. Ook is er een enorm lerarentekort ontstaan. Met deze campagne wil het MuziekopleidersAkkoord een steentje bijdragen aan beide ontwikkelingen, door studiekiezers in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te wijzen op de muzikale lerarenopleidingen.

Totstandkoming

De campagne is tot stand gekomen in samenwerking met een creatief bureau. Om een goede basis te leggen, heeft het bureau gesproken met verschillende opleidingsdocenten van pabo’s en conservatoria, professionals uit het basis- en muziekonderwijs en de culturele sector.

'Geef Muziek Door'

Uit de gesprekken is het concept ontstaan voor Geef Muziek Door, met de website Word muziekdocent, videomateriaal, posters, flyers en een bijbehorende online campagne op TikTok, Snapchat, Instagram en Facebook. De online campagne richt zich in eerste instantie op de open dagen van de verschillende opleidingen van de komende maanden.

Papiamento

Om ook studiekiezers uit het Caribische deel van Nederland te bereiken, is er ook een Papiamentstalige pagina met een verwijzing naar een mooie promofilm van het Koninklijk Conservatorium in het Papiaments en Nederlands. We nodigen Caribische aspirantstudenten van harte uit om te verkennen of deze opleidingen ook interessant voor hun kunnen zijn.

Delen wordt gewaardeerd

Hoe vaker de campagne wordt gedeeld, hoe groter de zichtbaarheid en het bereik. We vragen je om ook aandacht aan de campagne te besteden. Materiaal om te delen, zoals standaardteksten, beeldmateriaal, posters en flyers, is te vinden op deze pagina.

Meer informatie?

Geef Muziek Door_juf

Heeft u algemene vragen over de campagne? Neem dan contact op met Maike Kroese, secretaris van het MuziekopleidersAkkoord, via mkroese@meermuziekindeklas.nl. Voor vragen over het delen van de campagne kun je terecht bij communicatieadviseur Cheryl Shahheidari via cshahheidari@meermuziekindeklas.nl.