Nieuwsbrief 10, 17 oktober 2023

Directeur Jan Brands-Leever vertrekt | Monitor Amateurkunst | rekentool cao-loon naar zzp-tarief
 
Jan Brands-Leever

Foto: Kees Hummel

Directeur Jan Brands-Leever vertrekt bij Cultuurconnectie

Jan Brands-Leever vertrekt per 1 december 2023 als directeur van brancheorganisatie Cultuurconnectie. Hij bekleedde deze functie sinds juni 2010 bij rechtsvoorganger Kunstconnectie, dat in 2015 onder zijn leiding fuseerde met de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten, resulterend in Cultuurconnectie. De komende weken zal Brands-Leever nog werkzaam zijn om zijn overdracht vorm te geven en een aantal lopende projecten af te ronden. Donderdag 30 november is zijn laatste werkdag bij Cultuurconnectie. Daarna zal Brands-Leever als directeur-bestuurder van KunstenHuis Idea in De Bilt, Soest, Zeist en Bunnik aan de slag gaan. Op 16 november 2023 kunnen deelnemers aansluitend op het najaarscongres afscheid nemen van Jan Brands-Leever als directeur van Cultuurconnectie.

Lees meer...
2023_MAK_LKCA
Monitor Amateurkunst biedt nieuw inzicht in amateurkunstsector

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst presenteerde tijdens de Landelijke Dag Amateurkunstondersteuning 2023 de bevindingen van de Monitor Amateurkunst 2023. De monitor belicht elke drie jaar de belangrijkste trends en thema’s in de cultuurbeoefening van de Nederlandse bevolking. Er wordt onder andere gekeken naar de invloed van demografische gegevens op de beoefening van amateurkunst, maar ook hoe beoefenaars gebruik maken van culturele voorzieningen. Daarnaast komen actuele thema’s aan bod, zoals digitalisering en grensoverschrijdend gedrag.

Lees meer...
Analyse provinciale coalitieakkoorden

Kunsten’92 heeft de provinciale coalitieakkoorden onder de loep genomen, nu deze in alle 12 provincies zijn vastgesteld. Wat hebben de provincies afgesproken voor de komende vier jaar? De meeste provincies besteden in hun akkoord veel aandacht aan cultuur en erfgoed. Cultuureducatie, toegankelijkheid en erfgoed staan zoals verwacht overal hoog op de agenda. Maar ook een stevige culturele infrastructuur, bibliotheken en leefbaarheid worden vaak genoemd.  De aankomende landelijke verkiezingen en de onderlinge verkiezings-programma's hebben zij ook in een overzicht gezet.

Lees meer...
Rekentool Cao-loon naar zzp-tarief

Platform ACCT en Stichting OAK (Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie) lanceren met trots twee video’s over de rekentool cao-loon naar zzp-tarief. De rekentool cao-loon naar zzp-tarief geeft inzicht in het omrekenen van salarissen uit cao’s naar een eerlijke vergoeding voor zelfstandigen die soortgelijke werkzaamheden uitvoeren. Dit helpt zowel de opdrachtgever als de zzp’er bij de voorbereiding op onderhandelingen. We brengen hiermee de brede toepassing van de Fair Practice Code weer een belangrijke stap verder!

Lees meer...
Samen op weg naar financiële fitheid!

Geldfit is een nationaal platform dat zich inzet voor financiële fitheid. Het is opgericht om mensen te ondersteunen bij het verbeteren van hun financiële situatie, ongeacht hun startpunt. Geldfit biedt toegang tot waardevolle informatie, tools en advies om financiële stress te verminderen en financiële doelen te bereiken. De samenwerking tussen Cultuurconnectie en Geldfit biedt leden en medewerkers toegang tot deskundige financiële hulp en begeleiding. Of er nu schulden zijn, vragen over financiën of slim geldbeheer, Geldfit ondersteunt en biedt gratis en anoniem advies op maat voor een gezondere financiële toekomst.

Lees meer...
2023.09_conferentie_sociale_veiligheid
In gesprek over sociale veiligheid

Op vrijdag 29 september 2023 hebben deelnemers vanuit cultuureducatieve organisaties, openbare bibliotheken en multifunctionele organisaties tijdens de conferentie sociale veiligheid met elkaar stil gestaan over het belang van het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag, het beleid dat voor een veilige werkomgeving en -cultuur zorgt, over de inzet van vertrouwenspersonen (zoals Report App BV) en over het bepalen en bewaken van onze professionele en persoonlijke grenzen! De grote belangstelling (alle plekken waren bezet) voor het thema laat zien hoezeer dit leeft. Niet alleen onderling tussen collega’s, maar ook in relatie tot bezoekers en cursisten. Hoe geef je bijvoorbeeld je grenzen aan richting bezoekers? En wat kun je doen als iemand jou vertelt over grensoverschrijdend gedrag? Tijdens een plenaire presentatie door Laura Menenti, hoofd bureau Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, en drie workshops van Muriel Schrikkema, Carin van der Hor en Lisette van der Lans, werd geconcludeerd dat je voor het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag uiteraard goed beleid moet hebben, maar dat met elkaar in gesprek zijn over het onderwerp het allerbelangrijkst is.

 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x3

Onlangs ontving het onderstaande lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Nadine Stolk én haar medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op onze website.

 
Personalia
Miranda Popken nieuwe directeur Stichting Seewyn Kunsteducatie

Stichting Seewyn Kunsteducatie heeft per 1 oktober 2023 een nieuwe directeur: Miranda Popken. Zij volgt daarmee Berni Dijkerman op die sinds 2013 leiding gaf aan Seewyn en nu gaat genieten van haar pensioen.

Lees meer...

Larissa Weitzel-Zeldenrijk stopt als directeur van Stichting Volksuniversiteit Oss

Na 5,5 jaar neemt Larissa Weitzel-Zeldenrijk op 1 november afscheid als directeur van Stichting Volksuniversiteit Oss. De organisatie heeft in de persoon van Jasper van Wordragen een opvolger op interim-basis gevonden.

Lees meer...

 
Agenda
 
ALV_duotone
16 november
Najaarscongres 2023 & ALV Cultuurconnectie

Op donderdag 16 november 2023 vinden het najaarscongres, de Algemene Ledenvergadering (ALV) en een cao-vergadering van Cultuurconnectie plaats bij lidorganisatie Theaterschool Rabarber in Den Haag. Ook zal op deze dag het afscheid van directeur Jan Brands-Leever plaatsvinden.