Professor dr. S.R. Steinmetz-penning voor Ank Hasselbach

Op donderdag 16 november 2023 heeft Ank Hasselbach, voorzitter van de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk, de Professor dr. S.R. Steinmetz-penning ontvangen. Tijdens het najaarscongres van Cultuurconnectie bij Rabarber in Den Haag ontving Ank Hasselbach onder luid applaus de penning voor haar jarenlange toewijding en inzet voor Volksuniversiteit Arnhem, als voorzitter en bestuurslid van de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk én als warm pleitbezorger van het volksuniversiteitswerk.

Onlangs werd bekend gemaakt dat Ank Hasselbach in januari gaat stoppen als voorzitter van de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk en het bestuur gaat verlaten. Iets dat Cultuurconnectie uiteraard respecteert maar zeer betreurt. Met haar vertrek wordt afscheid genomen van iemand die zich maar liefst zo’n 50 jaar bovengemiddeld heeft ingezet voor het volksuniversiteitswerk. In Den Haag werd Ank Hasselbach daarvoor in het zonnetje gezet.

Ank Hasselbach in het zonnetje
© Remco Zwinkels

Begin jaren ‘70 begon Ank Hasselbach als docente “algemene ontwikkeling” bij de Volksuniversiteit in Arnhem. 7 jaren was ze adjunct-directeur van de combinatie Volksuniversiteit Arnhem/Basiseducatie Opleidingen en daarna tevens 7 jaren directeur van de zelfstandige Volksuniversiteit Arnhem. Na haar vertrek bij de Volksuniversiteit Arnhem is zij tijdelijk secretaris van de BNVU geweest, de Bond voor Nederlandse Volksuniversiteiten, welke in 2015 is gefuseerd met Kunstconnectie, tot het huidige Cultuurconnectie. Sinds 2004 is Ank Hasselbach bestuurslid van de Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk, waarvan de laatste twee jaren als voorzitter. Zeker in de afgelopen jaren hebben Cultuurconnectie en de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk intensiever samengewerkt, zoals binnen het zeer nodige en succesvolle Zoom-project en de jaarlijkse social mediacampagnes voor volksuniversiteiten.

Prof. dr. S.R. Steinmetz-penning

Ank Hasselbach Steinmetzpenning
© Remco Zwinkels

Ank Hasselbach ontving de Professor dr. S.R. Steinmetz-penning en bijbehorende oorkonde uit handen van Cultuurconnectie-voorzitter Jantien Westerveld. Waarbij werd meegegeven dat Cultuurconnectie er mede voor zal zorgdragen dat de belangrijke positie van het volksuniversiteitswerk, in welke vorm dan ook, in de toekomst behouden blijft. Eerder werd de Steinmetz-penning uitgereikt aan Henk Satijn, Michiel Loonen, Lidewij Verheggen en Mark Vermin.