De Opstap

De Opstap biedt gespecialiseerde dagbesteding in de vorm van creatieve cursussen voor mensen die kwetsbaar zijn ten gevolge van psychische problematiek.

Logo De Opstap

De Opstap is blij zich te kunnen aansluiten bij Cultuurconnectie.

Stichting De Opstap is een zelfstandige, HKZ-gecertificeerde instelling, gericht op ‘kunsteducatie, talentontwikkeling en participatie’. De Opstap biedt lessen beeldende vorming aan mensen die kwetsbaar zijn ten gevolge van psychische problematiek.

Door kunsteducatie stimuleert De Opstap deelnemers om hun creatieve talenten te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien. Deelname aan de cursussen van De Opstap moedigt cursisten aan hun sociale netwerk te vergroten en actief mee te doen.

De lessen worden gegeven en begeleid door professionele beeldend kunstenaar-vakdocenten.