Nieuwsbrief 2, 28 februari 2023

ALV en congres Cultuurconnectie | Duurzame inzetbaarheid | Budgetregeling 'Zekere Zaak'
 
Congres_duotone_banner_generic
Output regiobijeenkomsten = input voorjaarscongres Cultuurconnectie (save the date)

Op donderdag 20 april 2023 vinden het voorjaarscongres en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie plaats bij lidorganisatie Lindenberg Cultuurhuis in Nijmegen. Cultuurconnectie organiseerde eind januari/begin februari vijf regiobijeenkomsten om met haar leden in gesprek te gaan over ‘De toekomst van de branche’. De resultaten van de zeer goed bezochte sessies in Groningen, Arnhem, Helmond, Rotterdam en Amsterdam vormen niet alleen een goede basis voor het te voeren beleid van de brancheorganisatie, maar ook voor de inhoudelijke invulling van het voorjaarscongres op 20 april aanstaande. Binnenkort volgt nadere informatie over het inhoudelijke congresprogramma. Blokt u de datum vast in uw agenda!?

Banner_Sterk_in_je_werk
Uitnodiging: netwerkevenement duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid en een goed geformuleerd vitaliteitsbeleid zijn belangrijk. Hoe kunnen wij gezamenlijk bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en een prettige werkomgeving binnen onze branche Kunsteducatie? Het OAK (Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden), Cultuurconnectie, Kunstenbond en AVV nodigen u van harte uit voor het gezamenlijke evenement: STERK IN JE WERK. Op maandag 27 maart 2023 bieden we werknemers, leidinggevenden en HR-medewerkers belangrijke tools en inzichten om uw gesprekstechnieken over duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Voor meer informatie en aanmelden klikt u hier.

Budgetregeling 'Zekere Zaak'

Heeft u als werk- of opdrachtgever in het afgelopen jaar een zzp’er ingehuurd die u nu in dienst wilt nemen? Dan kunt u aanspraak maken op de regeling 'Zekere Zaak'. In de culturele en creatieve sector wordt veel werk verricht door zzp’ers, terwijl in sommige gevallen duidelijk is dat het werk in dienstverband zou moeten worden uitgevoerd. Via het programma Oog voor Impuls heeft de overheid een stimuleringsbudget vrijgemaakt ter ondersteuning van de wet DBA en daarmee het in (vaste) dienst nemen van (schijn)zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. Met de regeling Zekere Zaak kunt u een bijdrage aanvragen voor het omzetten van een opdracht aan een zzp’er naar werk in dienstverband.

Lees meer...
banner energiecrisis
Komt u in aanmerking voor Tegemoetkoming Energiekosten?

Zijn de energiekosten van uw organisatie flink gestegen? Maken deze kosten voor minimaal 7% deel uit van uw totale omzet?Voldoet uw organisatie aan de Europese mkb-definitie? Stichtingen, verenigingen en overige organisaties die voldoen aan deze voorwaarden komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling van de overheid (RVO) biedt een tijdelijke tegemoetkoming om uw organisatie toekomstbestendig te houden en is open van 21 maart tot en met 2 oktober 2023. Hoe de de regeling precies werkt, de aanvraag verloopt en wat ervoor nodig is, hoort u tijdens een webinar op 14 maart 2023. Alle informatie over deze regeling, de voorwaarden en aanmelden voor het webinar leest u op de website van het RVO.

Renovatie pand Cultuurconnectie op Lucasbolwerk voltooid

Het pand van Cultuurconnectie aan het Lucasbolwerk in Utrecht is het afgelopen half jaar aan de buitenzijde volledig gerenoveerd. Niet alleen het schilderwerk en de nodige herstel-werkzaamheden zijn verricht, maar ook is het volledige pand voorzien van dubbel glas. Daarnaast is ook aan de binnenzijde de afgelopen weken het nodige schilderwerk verricht. 

Pand Lucasbolwerk

Daarmee is het kantoor van Cultuurconnectie niet alleen enorm opgeknapt, maar ook een stuk duurzamer en toekomstbestendig. Bent u in de buurt van het Lucasbolwerk en wilt u eens een kijkje komen nemen? U bent van harte welkom!

 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving lidorganisatie Het Klooster het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'. Cultuurconnectie feliciteert directeur Natasja Heemskerk én haar medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op onze website.

 
Ledennieuws
 

Per 13 februari is Margot Nicolaes gestart als (interim) directeur-bestuurder bij BplusC. Nicolaes was in de periode 2010 tot januari 2022 directeur-bestuurder van DOK Delft. Ook was zij jarenlang bestuurslid bij Stichting PICA. Daarnaast is zij momenteel nog voorzitter van Stichting Museumnacht Delft / Cultuurbarbaren Delft en bestuurslid van de Boekenbon Literatuurprijs.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
16 maart
LDOV-COV, 16 maart 2023

Op 16 maart 2023 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats, bij de Rotterdamse Volksuniversiteit

ALV_duotone
20 april
Voorjaarscongres 2023 & ALV Cultuurconnectie

Op donderdag 20 april 2023 vinden het voorjaarscongres en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie plaats bij lidorganisatie Lindenberg Cultuurhuis in Nijmegen. Noteert u deze datum vast in uw agenda?