Budgetregeling 'Zekere Zaak'

De Zekere Zaak regeling van de overheid is bedoeld ter ondersteuning van het in (vaste) dienst nemen van (schijn)zelfstandigen in de culturele en creatieve sector.

Heeft u als werk- of opdrachtgever in het afgelopen jaar een zzp’er ingehuurd die u nu in dienst wilt nemen? Dan kunt u aanspraak maken op de regeling Zekere Zaak. In de culturele en creatieve sector wordt veel werk verricht door zzp’ers, terwijl in sommige gevallen duidelijk is dat het werk in dienstverband zou moeten worden uitgevoerd. Via het programma Oog voor Impuls heeft de overheid een stimuleringsbudget vrijgemaakt ter ondersteuning van de wet DBA en daarmee het in (vaste) dienst nemen van (schijn)zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. Met de regeling Zekere Zaak kunt u daarom een bijdrage aanvragen voor het omzetten van een opdracht aan een zzp’er naar werk in dienstverband.

De bijdrage bestaat uit een vergoeding voor de werkgeverslasten van 23% van het brutosalaris voor een periode van maximaal 12 maanden. Daarnaast wordt er een eenmalige stimuleringsbijdrage van €1.000,- uitgekeerd, als tegemoetkoming voor de te maken transitie van opdrachtgever naar werkgever. De bijdrage kan worden aangevraagd voor arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2022 zijn aangegaan.

De regeling geldt momenteel tot en met 30 juni 2023 of tot zolang er budget beschikbaar is. Ga naar www.oogvoorimpuls.nl om een aanvraag in te dienen. Lees wel eerst goed de spelregels voordat u een aanvraag doet.

Overige informatie en links