Webinar sociale veiligheid en training voor vertrouwenscontactpersonen

Logo LKCA

Een van de speerpunten van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is om de sociale veiligheid in de amateurkunstsector te vergroten en de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag beter te regelen. Daarvoor zet het LKCA verschillende middelen in, waaronder een webinar en een training voor vertrouwenscontactpersonen.

Tips preventie grensoverschrijdend gedrag beter regelen

Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom en veilig voelt in de amateurkunst? Vanuit de amateurkunstsector komen gelukkig nog niet veel meldingen van ongewenst gedrag naar buiten. Dat betekent niet dat alle deelnemers en beoefenaars dan ook altijd sociale veiligheid ervaren.

Maar waar begin je als amateurkunstgroep? Welke maatregelen zijn er nodig om de sociale veiligheid te vergroten? Op de site van LKCA vind je kennis en tips om de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag beter te regelen.

Webinar ‘Bij ons gebeurt dat niet, toch?’

Daarnaast organiseert LKCA op donderdag 13 april en maandag 17 april aanstaande een webinar ‘Bij ons gebeurt dat niet, toch?’
Tijdens dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Grensoverschrijdend gedrag: wat is het en hoe herken je het?
• Preventief beleid: helpt het, schrikt het af?
• Wat is een gedragscode?
• Aannamebeleid en (gratis) VOG
• Rol van een Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
• Elkaar aanspreken, hoe dan?

Training Vertrouwenscontactpersonen

Op vrijdag 2 juni verzorgt LKCA een training Vertrouwenscontactpersonen (VCP). Een VCP is het eerste aanspreekpunt voor meldingen over grensoverschrijdend gedrag en draagt bij aan de sociale veiligheid binnen de organisatie. De training is voor iedereen die de rol van VCP op zich wil nemen voor één of meer amateurkunstgroepen, denk aan onder andere vrijwilligers, deelnemers, ouders, buurtgenoten, maar ook voor iedereen die de rol van VCP al op zich genomen heeft en zich verder wil ontwikkelen.

Aanmelden en deelname is gratis

Webinar LKCA

Deelname aan het webinar en de training is gratis; aanmelden kan via de website van het LKCA.