Nieuwsbrief 4, 10 mei 2023

Terugblik voorjaarscongres | stap hervorming arbeidsmarkt | volwassenenfonds Sport & Cultuur
 
2023.04.20_alv_duotone_banner
Terugblik voorjaarscongres 2023

Op donderdag 20 april 2023 vonden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het voorjaarscongres van Cultuurconnectie plaats bij lidorganisatie Lindenberg Cultuurhuis in Nijmegen. Het thema was 'Samen kijken naar de toekomst' en dat deden we dan ook, vanuit de volle breedte van de maatschappij. Na de aftrap van dagvoorzitter Fons de Poel, presenteerde Teddy Vrijmoet, gastvrouw en directeur van Lindenberg Cultuurhuis een inspirerende video ter illustratie hoe hun activiteiten bijdragen aan de brede maatschappelijke inbedding van cultuur in de stad. Johan Wakkie gaf een prikkelende keynote speech over de verschillen en overeenkomsten tussen sport en cultuur en hoe deze elkaar kunnen versterken. In een paneldiscussie onder leiding van Fons de Poel werd dieper ingegaan op de visies van deskundige panelleden op de drie hoofdthema's in het beleid van Cultuurconnectie: werkgeverszaken/opdrachtgeverschap, lobby en zichtbaarheid. Tijdens het thema-buffet konden deelnemers luisteren naar, bijdragen aan en vragen stellen over onderwerpen zoals impactmeting, zzp'ers, digitalisering en diversiteit & inclusie. Het congres werd afgesloten met terugkoppelingen vanuit de sessies van het thema-buffet en bespiegelingen van de dagvoorzitter. Op onze website kunt u de samenvatting van deze dag lezen en in beeld bekijken en voor de leden van Cultuurconnectie zijn er op het besloten Ledennet onder andere ook de presentaties en terugblikken per sessie terug te vinden.

2023.04.20_Panelgesprek_compilatie
Belangrijke stap hervorming arbeidsmarkt

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft onlangs het langverwachte vervolg op haar hoofdlijnenbrief over de hervorming van de arbeidsmarkt gepubliceerd. Er is een belangrijke stap in de hervorming van de arbeidsmarkt gezet, samen met werkgevers en vakbonden. Wat is het plan van Van Gennip? Met de introductie van het basiscontract worden bepaalde vormen van oneigenlijk gebruik van flexarbeid tegengegaan. Flexwerkers krijgen meer zekerheid door aanpassingen op het gebeid van uitzendarbeid, zoals het verkorten van het uitzendbeding, en het verlengen van de onderbrekingstermijn tussen tijdelijke contracten. Ook moeten de nieuwste plannen ervoor zorgen dat zelfstandigen een steviger positie op de arbeidsmarkt krijgen doordat schijnconstructies voorkomen worden. Verder beoogt de minister met de plannen bij te dragen aan werkgeverschap dat aantrekkelijk is en wendbaarheid biedt door aanpassingen op het gebeid van loondoorbetaling bij ziekte, de premiedifferentiatie van de WW en de introductie van een crisisregeling voor personeelsbehoud.

Lees meer...
Fonds voor culturele activiteiten volwassenen

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een organisatie die zich richt op het stimuleren van sport- en cultuurparticipatie onder volwassenen met een laag inkomen. Het fonds biedt financiële ondersteuning aan mensen die het zich anders niet kunnen veroorloven om lid te worden van een sportclub of deel te nemen aan culturele activiteiten. In het eerste kwartaal van 2023 

Muziek_volwassenenfonds_piano_creatief

werden de meeste aanvragen gedaan om muziek te maken, toneel te spelen of te dansen. Inmiddels zijn meer dan 60 gemeenten aangehaakt. Kijk eens op de website of uw gemeente al is aangehaakt en wordt met uw organisatie aanbieder.

Afval goed geregeld

Afval scheiden vinden we thuis heel normaal, maar buitenshuis (bijvoorbeeld op werk, school of de vereniging) is dit niet altijd mogelijk. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft een goede en makkelijke oplossing voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het Afvalfonds biedt een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons (PD) en glazen verpakkingen te scheiden. 

Afval_goed_geregeld

Organisaties die gebruik willen maken van het kosteloze inzamelsysteem kunnen zich tussen 1 mei en 31 mei 2023 aanmelden bij het online loket Afval Goed Geregeld.

 
Certificering
 

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Gerben Grooten en de medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'. Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op onze website.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
12 oktober
LDOV-COV, 12 oktober 2023

Op 12 oktober 2023 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats bij Volksuniversiteit Oss. Noteert u deze datum vast in uw agenda?