Nieuwsbrief 6, 13 juni 2023

Cultuurbestel | fair pay | nieuw pensioenstelsel | vragenlijst FUWA | nieuw lid | event Present!
 
Raad_voor_Cultuur_rapport_brief
Advies nieuw cultuurbestel van Raad voor Cultuur weer stap verder

De Raad voor Cultuur werkt aan een advies over de vernieuwing van het cultuurbestel in 2029. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media heeft de raad hierom gevraagd. Dit biedt de ruimte om het stelsel fundamenteel te doordenken en daar vervolg aan te geven. Op vrijdag 26 mei 2023 werd in de Rijtuigenloods te Amersfoort een groot gezelschap van bijna 300 mensen uit het veld uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de vernieuwing van het cultuurbestel. Hiermee zette de raad weer een stap op weg naar de vernieuwing van dit cultuurbestel. Cultuurconnectie was erbij.

Lees meer...
Fair pay verplicht voor rijksgesubsidieerde culturele instellingen

Culturele instellingen die vanuit de Basisinfrastructuur (BIS) geld van de Rijksoverheid ontvangen, moeten in de komende subsidieperiode werk maken van eerlijke beloning. Dat betekent onder meer dat zij zich moeten aansluiten bij collectieve tariefafspraken voor de beloning van bijvoorbeeld artiesten, technici en makers. Staatssecretaris Uslu stuurde op 8 juni jongstleden de Tweede Kamer een voortgangsbrief van het arbeidsmarktbeleid in de culturele en de creatieve sector.

Lees meer...
Logo_PZFW
Webinar nieuw pensioenstelsel

Op 30 mei jongstleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst Pensioenen. Omdat Pensioenfonds Zorg en Welzijn begrijpt dat er heel wat vragen kunnen leven in verband met de invoering van deze nieuwe wet, organiseert zij op 30 juni aanstaande een tweetal webinars, waarin deelnemers live vragen kunnen stellen. Eén voor werkgevers en één voor werknemers en gepensioneerden. Tijdens deze webinars wordt er uitgelegd wat er echt gaat veranderen aan de pensioenregeling, wat het nieuwe pensioenstelsel betekent voor mensen die pensioen opbouwen bij PFZW, wat het betekent voor de werkgevers en hoe het omzetten van de opgebouwde pensioenen in zijn werk gaat. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

2023.06_Kleinkunstig_Present
Ontmoeten, beleven, meedoen en meemaken

Als spin in het web bevindt lidorganisatie Kleinkunstig zich tussen kunstenaars, cultuurcoördinatoren van scholen door heel Nederland en kennispartners zoals LKCA en CJP. Samen met lidorganisatie Impresariaat Uit de Kunst (IUDK) presenteren zij op dinsdag 19 september 2023 het event: Present! Dit is een evenement dat inspiratie en interactie combineert en richt zich op kritische gesprekken over belangrijke onderwerpen binnen kunsteducatie in het voortgezet onderwijs. Deelnemers kunnen kiezen uit drie thema's; een voorstelling, een workshop naar keuze en een ronde van themagesprekken, allemaal gerelateerd aan het gekozen thema.
Lees meer...

Logo VOB_Cultuurconnectie
Oproep: vragenlijst ontwikkeling en implementatie Fuwa-systeem OB|KE

Heeft uw organisatie vorig jaar de functies van medewerkers overgezet naar het nieuwe functiewaarderingssysteem (Functiehuis OB|KE)? De cao-partijen Cultuurconnectie, VOB, de Kunstenbond, AVV, FNV en CNV Connectief horen graag van u hoe dat is gegaan. Zodat zij kunnen beoordelen of bijsturing nodig is en voor de toekomst in beeld krijgen wat zij beter kunnen doen. Op 11 mei jongstleden stuurden wij onze leden deze oproep om te vragen wat zij van de ontwikkeling en de implementatie van het Fuwa-systeem OB|KE vinden. De invultermijn van de vragenlijst is verlengd tot en met 19 juni. Helpt u (ook) nog mee door de vragenlijst in te vullen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke de Bruijn van Cultuurconnectie of Mirjam Bach van VOB.

 
Ledennieuws
 

Onlangs heeft Cultuurconnectie het Leerorkest Nederland als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze nieuwsbrief stellen zij zich kort aan u voor:

Wilt u met uw organisatie ook lid worden en profiteren van de voordelen van een sterke branchevereniging? Kijk hier voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op met Cultuurconnectie via 030-2303740 of info@cultuurconnectie.nl.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
12 oktober
LDOV-COV, 12 oktober 2023

Op 12 oktober 2023 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats bij Volksuniversiteit Oss. Noteert u deze datum vast in uw agenda?