Advies Raad voor Cultuur over nieuw cultuurbestel weer stap verder

De Raad voor Cultuur heeft een nieuwe stap gezet op weg naar de vernieuwing van het cultuurbestel in 2029. Op vrijdag 26 mei 2023 werd in de Rijtuigenloods te Amersfoort een groot gezelschap van bijna 300 mensen uit het veld uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de vernieuwing van het cultuurbestel.

Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media heeft de Raad voor Cultuur verzocht om voor het einde van dit jaar advies over een nieuw bestel uit te brengen. De raad wil de denkkracht en de creativiteit uit het veld benutten voor de stelselherziening, daarvoor is een ontwerpaanpak op basis van 'design thinking' gekozen. De raad heeft vier 'designteams' gevormd, die zich verdiepen in een van de vier speerpunten: verbreden, verspreiden, vitaliseren en verlichten. De volle breedte van het veld is in de teams vertegenwoordigd: van beginnend of gevorderd maker tot programmeur van een groot podium of festival, van medewerker van een producerend gezelschap tot opleider en talentontwikkelaar, van medewerker van een privaat of publiek fonds tot die van gemeente en provincie.

De designteams hebben samengewerkt aan bouwstenen voor vernieuwing van het cultuurbestel en deze ideeën zijn nu voorgelegd aan een grote groep vertegenwoordigers uit het veld. Hun reflectie zal worden meegenomen in het uiteindelijke advies.

Input is welkom

Input op het advies is nog altijd welkom. Kijk voor meer informatie op Vernieuwing cultuurbestel: op weg naar 2029 | Raad voor Cultuur. De eerste schriftelijke reacties op deze dag komen ook al binnen, bijvoorbeeld die van het Interprovinciaal Overleg (IPO): reactie provincies op BIS-advies Raad voor Cultuur.

Voorzitter Kristel Baele van de raad spreekt van een geslaagde dag: "Ik heb een paar steengoede ideeën opgepikt over hoe je sommige dingen zou kunnen doen," zegt ze in een reactie. "Die nemen we heel graag mee."

Informatie en links