Leerorkest Nederland

Onlangs mocht Cultuurconnectie weer een nieuw lid verwelkomen: Leerorkest Nederland. Hieronder stelt de organisatie zich kort aan u voor.

Leerorkest Nederland

Leerorkest Nederland staat voor een ambitieus muziekeducatieprogramma met een sociaalmaatschappelijk karakter. Een Leerorkest op school of in de wijk is een geweldige leeromgeving voor kinderen. Daar heeft ieder kind recht op. Voor het bevorderen van kansengelijkheid richt het Leerorkest zich op kinderen in achterstandsposities. Daarom wordt nauw samengewerkt met scholen in lage inkomenswijken en vele sociale en culturele partners. Dit alles in het licht van de missie: muziekeducatie toegankelijk maken voor ieder kind.

"Vanuit Amsterdam vervullen we een aanjaag- en voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatieprogramma’s in Nederland. Ook hier geldt onze sociale missie. Het aantal kinderen in Nederland in kansarme posities dat een instrument bespeelt is schrikbarend laag. We helpen Leerorkesten in Nederland en Caribisch Nederland met expertise, muziekinstrumenten en lokale lobby. We delen kennis, ervaring en lesmaterialen via het Expertisecentrum en de site Orkest in de Klas. De filosofie van het ‘delen’ zit bij alle Leerorkest-activiteiten in het DNA."

De stichting organiseert van oudsher alle Leerorkesten in de hoofdstad. Het Leerorkest is actief in de stadsdelen Amsterdam-Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost. Op basisscholen wordt een doorgaande Leerorkest-leerlijn gevolgd, van groep 3 tot en met groep 8. Naschools is er het Wijktalentorkest, voor verdere verdieping en verbinding. Circa honderd professionele musici verzorgen de lessen in Amsterdam, we bereiken duizenden kinderen en jongeren. De bakermat van het Leerorkest is de Bijlmer, waar oprichter Marco de Souza in samenwerking met basisscholen het eerste Leerorkest startte. We zijn gehuisvest bij Muziekcentrum Zuidoost.

Leerorkest Nederland

In het Leerorkest maken kinderen deel uit van een muzikaal avontuur waarin een kind in de volle breedte kan groeien. De positieve en stimulerende omgeving helpt het kind zich te ontwikkelen tot wereldburger van de toekomst. Kortom, het Leerorkest is een muzikaal en sociaal programma dat als doel heeft kinderen sterker en gelukkiger te maken.

Leerorkest Nederland

Links