Publicatie 'Verbinding als sleutel tot binnenstedelijke kwaliteit'

Een verkennend onderzoek naar de potentiële meerwaarde van retail en cultuur bij de ontwikkeling van toekomstbestendige winkelgebieden.

De toekomst van retail en binnensteden zijn nauw met elkaar verbonden. De veranderende retailsector en de transformatie van binnensteden vragen om nieuwe benaderingen en samenwerkingen. Cultuurconnectie leverde een bijdrage aan een gezamenlijk onderzoeksproject van het lectoraat Creative Media for Social Change van Hogeschool van Amsterdam en het Kenniscentrum Creating010 van Hogeschool Rotterdam, waarin de synergie tussen retail, cultuur en stedelijke ontwikkeling is onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek is onlangs gepresenteerd in deze publicatie 'Verbinding als sleutel tot binnenstedelijke kwaliteit'. Dit project richt zich op het verkennen van de potentiële meerwaarde van retail en cultuur bij de ontwikkeling van toekomstbestendige winkelgebieden. De publicatie geeft tal van aanknopingspunten voor samenwerking en het creëren van een positieve binnenstadsbeleving.

Verbinding

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is de noodzaak van verbinding in centrumgebieden. Het gevoel van verbondenheid tussen bewoners, bezoekers, ondernemers, publieke organisaties en het gebied is essentieel voor samenwerking en het creëren van levendige en vitale stedelijke kernen. Helaas wordt deze verbinding nog vaak gemist door ondernemers en bewoners in bepaalde gebieden. Het is daarom van groot belang om te werken aan sociale interactie en synergie tussen verschillende stakeholders, waaronder stedelijke ontwikkelaars, servicedesigners, retail- en cultuurorganisaties, lokale overheden en vastgoedpartijen. Alleen door dialoog en samenwerking kunnen levendigheid en vitaliteit in stedelijk leven worden bevorderd.

Toegankelijk en aantrekkelijk aanbod

Een andere belangrijke aanbeveling uit het onderzoek is het aantrekken van een onafhankelijke "buurtregisseur" die optreedt als aanspreekpunt en belangenbehartiger voor alle betrokken partijen. Deze buurtregisseur kan zorgen voor het creëren van een gemeenschappelijke visie en het bevorderen van samenwerking tussen stakeholders. Daarnaast is het essentieel dat de stad toegankelijk is, zowel virtueel als fysiek, en dat er een aantrekkelijk aanbod wordt gecreëerd dat voldoet aan de behoeften van bewoners, bezoekers, klanten en toeristen.

Publicatie downloaden

De publicatie is middels onderstaande link te downloaden:

Auteurs: Paul Rutten, Ruben Logjes, Melanie Domeni, Nadja van der Weide
Uitgevers: Hogeschool van Amsterdam & Hogeschool Rotterdam