Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn

Onlangs mocht Cultuurconnectie weer een volksuniversiteit als nieuw lid verwelkomen: Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn. Hieronder stelt de organisatie zich kort aan u voor.

Logo Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn

De Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn is een vrijwilligersorganisatie. Sinds de oprichting van de organisatie in 1977 werken zij aan het bieden van educatieve mogelijkheden voor iedereen. "We geloven dat leren een leven lang proces is en dat kennis voor iedereen toegankelijk moeten zijn."

"Wij...: dat zijn bestuur en medewerkers van de Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn. Wij maken sinds kort ook deel uit van Cultuurconnectie en hopen op die manier niet alleen zelf te profiteren van de kennis en knowhow van een grote instelling als Cultuurconnectie maar ook langs die weg een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de Volksuniversiteiten in Nederland."

De Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn bestaat op dit moment uit vier bestuursleden en zes medewerkers die allen op vrijwillige basis hun werkzaamheden verrichten. Hoewel ze qua omvang dus niet behoren tot de categorie van grotere volksuniversiteiten streven zij ernaar een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden aan de inwoners van Alphen en omstreken.

In de afgelopen periode hebben enkele van de bestuursleden al kennis kunnen maken met vertegenwoordigers van diverse andere volksuniversiteiten tijdens door Cultuurconnectie georganiseerde bijeenkomsten. Ze hopen die contacten in de toekomst te intensiveren en zo tot onderlinge uitwisseling te komen van ideeën en informatie. Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn ziet in ieder geval uit naar die samenwerking.

Links

Volg Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn ook op sociale media: