Nieuwsbrief 7, 12 juli 2023

Fijne zomer | nieuwe publicatie | BIS 2025-2028 | P&O netwerk | afscheid nemen
 
Banner_verbinding_sleutel
Publicatie ‘Verbinding als sleutel tot binnenstedelijke kwaliteit’

De toekomst van retail en binnensteden zijn nauw met elkaar verbonden. De veranderende retailsector en de transformatie van binnensteden vragen om nieuwe benaderingen en samenwerkingen. Cultuurconnectie leverde een bijdrage aan een gezamenlijk onderzoeksproject van het lectoraat Creative Media for Social Change van Hogeschool van Amsterdam en het Kenniscentrum Creating010 van Hogeschool Rotterdam, waarin de synergie tussen retail, cultuur en stedelijke ontwikkeling is onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek is onlangs gepresenteerd in deze publicatie 'Verbinding als sleutel tot binnenstedelijke kwaliteit'. Dit project richt zich op het verkennen van de potentiële meerwaarde van retail en cultuur bij de ontwikkeling van toekomstbestendige winkelgebieden. De publicatie geeft tal van aanknopingspunten voor samenwerking en het creëren van een positieve binnenstadsbeleving.

Lees meer...
Basisinfrastructuur culturele subsidieperiode 2025-2028

Op 29 juni 2023 debatteerde de Tweede Kamer over de Uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Uslu voor de Basisinfrastructuur voor de culturele subsidieperiode 2025-2028 (BIS 25-28). Het debat kunt u hier terugkijken. Eerlijke beloning, vertrouwen in de culturele sector en minder administratieve lasten zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de culturele subsidieperiode 2025 – 2028. In totaal is jaarlijks 497,22 miljoen euro beschikbaar voor de subsidiëring van BIS-instellingen en rijkscultuurfondsen. Daar komt nog een bedrag van 34,1 miljoen euro per jaar bovenop om fair pay te stimuleren. In deze infographic kunt u de verdeling van dit budget bekijken. Deze uitgangspunten worden verwerkt in een subsidieregeling. Van 1 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kunnen culturele organisaties hun aanvraag indienen. 

Interactieve bijeenkomst P&O netwerk Cultuurconnectie over sociale veiligheid

Op woensdag 8 juni was het P&O netwerk van Cultuurconnectie te gast bij lidorganisatie Scholen in de Kunst in Amersfoort. De opkomst was prima en we verwelkomden veel nieuwe deelnemers in het netwerk. Tijdens de workshop met het thema ‘Sociale Veiligheid’ was er een geslaagde lancering van de Report-app. Aansluitend werd er dieper ingegaan op het onderwerp Sociale Veiligheid, hoe hier als werkgever mee om te gaan en de rol van de vertrouwenspersoon, zowel vanuit de theorie als aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. Dat het onderwerp leeft in het netwerk bleek uit de vele vragen en de levendige discussie rond verschillende ingebrachte casussen. Tot slot bespraken we de stand van zaken rond de CAO Kunsteducatie en zijn er aandachtspunten opgehaald voor de komende cao-onderhandelingen. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst!

Afscheid_Patty_Trias_Jantien_Westerveld

Foto: Ben Damen

Afscheid Patty Jacobs (Trias)

Ook Patty Jacobs neemt afscheid als directeur van Trias. en haar team bij Trias. Jantien Westerveld, voorzitter van Cultuurconnectie, was aanwezig bij haar afscheid op 5 juli 2023 in Rijswijk en sprak met haar over de nieuwe strategische visie van Trias. Onder leiding van Patty heeft Trias zich ingezet voor kinderen, jongeren en volwassenen, inclusief mensen met beperkingen en met minder financiële middelen. Ze heeft Trias succesvol gemaakt door proactief te zijn, innovatief te handelen en risico's te durven nemen. Cultuurconnectie bedankt Patty voor haar inzet en het verschil dat ze heeft gemaakt in kunst en cultuur.

Lees meer...
Afscheid_Marianne_Versteegh_Kunsten'92

Foto: Cherelle Karsseboom | Kunsten ’92

Cultuurconnectie bedankt Marianne Versteegh voor samenwerking

Marianne Versteegh zette zich lange tijd in als secretaris van Kunsten'92. Tijdens het symposium 'Kiezen voor kunstenaars' op woensdag 28 juni jongstleden nam zij op passende wijze afscheid. In een vraaggesprek ging zij in op de ontwikkelingen in de kunsten in de afgelopen decennia en richtte zij haar blik op de toekomst. Marianne houdt zich de komende tijd bezig met het maken van een publicatie over de ontwikkelingen in het cultuurbeleid, de culturele sector en de rol van Kunsten'92 in de afgelopen 30 jaar. Het symposium is hier terug te kijken. Cultuurconnectie bedankt Marianne Versteegh voor de jarenlange samenwerking.

Kans2022_Factorium_snapshot
Afscheid Loek Sijbers (Factorium)

Binnenkort draagt Loek Sijbers het stokje over als directeur van Factorium aan zijn opvolger Bas Verberk. Na 6 jaar bij Factorium te hebben gewerkt en daarvoor een brede en diverse loopbaan binnen de kunsten te hebben gehad, gaat hij nu ‘andere dingen doen’. Loek Sijbers is een van de constanten geweest binnen de branche met een belangrijke inbreng. Redenen genoeg voor Cultuurconnectie om samen met hem terug te blikken op zijn loopbaan, maar ook vooruit te kijken.

Lees meer...
Banner_fijne_zomer
Fijne zomer!

Tijdens de zomerperiode is het kantoor van Cultuurconnectie in verband met vakanties beperkter bezet. Wel zijn we de gehele zomer telefonisch en via e-mail bereikbaar. De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u eind augustus tegemoet zien. Namens bestuur, directie en medewerkers wensen wij u een hele fijne zomer toe!

 
Ledennieuws
 

Onlangs heeft Cultuurconnectie weer nieuwe leden mogen verwelkomen. In deze nieuwsbrief stellen zij zich kort aan u voor:

Wilt u met uw organisatie ook lid worden en profiteren van de voordelen van een sterke branchevereniging? Kijk hier voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op met Cultuurconnectie via 030-2303740 of info@cultuurconnectie.nl.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
12 oktober
LDOV-COV, 12 oktober 2023

Op 12 oktober 2023 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats, bij Volksuniversiteit Oss. Noteert u deze datum vast in uw agenda?