Nieuwsbrief 8, 5 september 2023

Paradisodebat 2023 | Zoom-nieuws | Oog voor Impuls | Cultuurleningen | Toolkit Cultureel Vermogen
 
Paradisodebat 2023

Foto: Jelmer de Haas

Paradisodebat 2023: 'Koers kiezen'

Op 27 augustus 2023 vond het jaarlijkse Paradisodebat plaats. Het gesprek ging over de nieuwe politieke werkelijkheid: wat betekent de val van het kabinet voor de toekomst van het cultuurbeleid? En welke koers kiezen we? Er kwamen drie invalshoeken in dat gesprek naar voren: (1) wettelijke verankering van cultuur, (2) minder bureaucratie en (3) verbinding van de culturele sector met andere domeinen. Cultuurconnectie onderschrijft deze invalshoeken en zet binnen haar lobby vastberaden onder andere in op een wettelijke verankering van cultuureducatie en -participatie, ook in de lobby richting de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het Paradisodebat 2023 is integraal terug te zien via YouTube en op de website van Kunsten'92 is het volledige verslag terug te vinden.

Lees meer...
Einde Collectief Zoom-project na drie succesvolle jaren

Het Zoom-project van Cultuurconnectie is in 2020 gestart als antwoord op de tweede coronagolf, toen onze branche voor een tweede keer dat jaar op slot ging. Hoewel fysieke bijeenkomsten toen niet mogelijk waren, zagen veel organisaties toch kans om activiteiten als cursussen, lezingen en workshops online door te zetten mede door ons collectieve Zoom-project. Na drie succesvolle jaren stopt het Zoom-project (cultuureducatie én volksuniversiteiten) als collectiviteit per 9 september 2023.

Lees meer...
Cultuurleningen voor organisaties en zelfstandigen

Via Cultuur+Ondernemen kunnen organisaties en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector een 'Cultuurlening' afsluiten die hen in staat stelt om nú uitgaven te doen voor ideeën of projecten, die vrijwel of geheel zeker inkomsten gaan opleveren. Een Cultuurlening bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 500.000,-.Cultuur+Ondernemen werkt hiervoor samen met diverse overheden en andere organisaties die dit mede mogelijk maken.

Lees meer...
Stimulansregelingen Oog voor Impuls verlengd

Het ministerie van OCW heeft bevestigd dat de subsidie voor de stimulansregelingen van het programma Oog voor Impuls wordt verlengd. Zzp’ers en opdrachtgevers in de culturele en creatieve sector kunnen nu tot 1 juli 2024 een aanvraag indienen (of zolang het budget reikt). Zo worden nog meer zzp’ers en organisaties in de culturele en creatieve sector gestimuleerd om hun bedrijfsvoering en beroepspraktijk te versterken.

Lees meer...
DEN: leiderschapsprogramma Digitale strategie & innovatie

Op 6 oktober 2023 gaat het leiderschapsprogramma 'Digitale strategie & innovatie' van DEN, Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie weer van start. In dit programma komen vragen aan de orde, zoals: Hoe bereik en betrek je een steeds digitaler publiek? Wat is de digitale transformatie eigenlijk? En welke rol is er voor jou weggelegd als digitaal leider? Kijk voor meer informatie over dit programma en de aanmeldmogelijkheden op de website van DEN.

Lees meer...
Tools Cultureel Vermogen online beschikbaar

Cultureel Vermogen biedt een praktische kijk op de betekenis van cultuur voor de samenleving. Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet. Als partner van het LKCA brengt Cultuurconnectie u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Tools voor culturele ontmoeting en Cultureel Vermogen. Deze zomer zijn de Tools ook in digitale vorm beschikbaar gekomen. Daarnaast wordt er de komende maanden hard gewerkt aan een nieuw platform en netwerk van gebruikers, getiteld 'AAN!'. Het platform organiseert op woensdag 11 oktober 2023 een eerste bijeenkomst.

Lees meer...
Nieuw bestuur voor Mores.online

Stichting Mores.online heeft met ingang van 1 september 2023 een nieuw bestuur. Vanaf dat moment geven Febe Deug (voorzitter), Rosalie Tamminga (secretaris), Hans Blom (penningmeester) en Siri Wouters (bestuurslid) leiding aan Mores. Het nieuwe bestuur gaat de komende jaren verder vormgeven aan Mores.online. Mores is al vijf jaar het meldpunt voor professionals in de culturele sector ;op het vlak van grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. Tevens is het een plek waar organisaties advies kunnen inwinnen over sociale veiligheid en het nemen van maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Cultuurconnectie is vanaf 1 januari 2023 voor wat betreft het meldpunt ongewenst gedrag aangesloten bij Mores.Online

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving het onderstaande lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur-bestuurder Anne Visser (Cultuurkust) én haar medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op onze website.

 
Personalia
Bas Verberk nieuwe directeur-bestuurder Factorium

Per 1 september 2023 is Bas Verberk de nieuwe directeur-bestuurder van Factorium. Hij volgt daarmee Loek Sijbers op, die afgelopen zomer na 6 jaar lang Factorium te hebben geleid, afscheid nam.

Lees meer...

Barry Marré nieuwe directeur KADE40

Per 1 september 2023 is Barry Marré de nieuwe directeur van KADE40. Hij volgt daarmee Sylvia Hagers op, die na 10 jaar afscheid neemt als directeur. Sylvia blijf de komende tijd verbonden aan de organisatie als beleidsadviseur en zal haar expertise vooral aanwenden om KADE40 als organisatie nog sterker te maken

Lees meer...

Bircan Bozbey nieuwe directeur-bestuurder Trias, Centrum voor de Kunsten

Per 1 september 2023 is Bircan Bozbey de nieuwe directeur-bestuurder van Trias, Centrum voor de Kunsten in Rijswijk. Zij volgt daarmee Patty Jacobs op, die 13 jaar lang toegewijd heeft gewerkt aan de ontwikkeling van Trias.

Lees meer...

Paulien Dankers directeur a.i. Centrum voor Muziek en Dans

Per 29 augustus 2023 is Paulien Dankers aangesteld als directeur ad interim van Centrum voor Muziek en Dans uit Valkenswaard. Paulien was eerder verbonden aan Cultuur Oost en Kunstloc Brabant.

Tom Palms en Bob Wijtsma nieuwe directeuren Stichting Vonk

Per 1 augustus 2023 heeft Stichting Vonk in Waddinxveen twee nieuwe directeuren gekregen: Tom Palms en Bob Wijtsma. Zij namen het stokje over van Ingrid Ranftl, die op 13 juli 2023 officieel afscheid nam als directeur van de stichting.

Lees meer...

Marloes Nijhuis nieuwe directeur Oyfo

Per 1 juli 2023 is Marloes Nijhuis de nieuwe algemeen directeur van Oyfo (Hengelo). Zij volgde daarmee Lous Kerkhof op, die in november 2022 reeds afscheid nam van Oyfo. Vanwege het zomerreces in de Nieuwsbrieven van Cultuurconnectie, doen wij daar nu pas melding van.

Lees meer...

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
12 oktober
LDOV-COV, 12 oktober 2023

Op 12 oktober 2023 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats, bij Volksuniversiteit Oss

ALV_duotone
16 november
Najaarscongres 2023 & ALV Cultuurconnectie

Op donderdag 16 november 2023 vinden het najaarscongres en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie plaats bij lidorganisatie Theaterschool Rabarber in Den Haag.