Einde Collectief Zoom-project na drie succesvolle jaren

Het Zoom-project van Cultuurconnectie is in 2020 gestart als antwoord op de tweede coronagolf, toen onze branche voor een tweede keer dat jaar op slot ging. Hoewel fysieke bijeenkomsten toen niet mogelijk waren, zagen veel organisaties toch kans om activiteiten als cursussen, lezingen en workshops online door te zetten mede door ons collectieve Zoom-project. Er is ook nadien dankbaar gebruik gemaakt van de collectieve licentieovereenkomst die Cultuurconnectie heeft georganiseerd. Na drie succesvolle jaren stopt het Zoom-project (cultuureducatie én volksuniversiteiten) als collectiviteit per 9 september 2023.

Zoom project

4.000 docenten en bureaumedewerkers werden aangesloten en getraind, met als resultaat dat er inmiddels maar liefst meer dan 262.500 online lessen van 1 tot 1,5 uur zijn gerealiseerd.

Inmiddels hebben wij geconstateerd dat veel organisaties hun eigen online communicatieomgeving hebben en uiteraard ook veelal weer zijn teruggekeerd naar de lessen op locatie. Maar ook zien wij organisaties die ook nu voor het nieuwe cursusjaar een mooi digitaal cursusaanbod hebben. Willen organisaties na 9 september 2023 tóch door met een aantal betaalde Zoom-licenties, dan zijn daar mogelijkheden toe. Alle deelnemende lidorganisaties zijn op 28 augustus 2023 over die mogelijkheden geïnformeerd via een speciale Ledenbrief.

Dank

Cultuurconnectie dankt alle betrokkenen die het Zoom-project de afgelopen drie jaren zo succesvol hebben gemaakt: de Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk, de Stichting ter Bevordering van het Volksuniversiteitswerk, de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK), Duppal (hun case over dit project al gelezen?), alle deelnemende organisatie, alle docenten en uiteraard alle admins.

Voor meer informatie: