STEAD Advisory

STEAD Advisory begeeft zich op het snijvlak van vastgoed en cultuur. Zij begeleiden uw vastgoedvraagstukken en kijken samen met u naar de juiste passende huisvesting voor uw organisatie. Dat doen ze vanuit het perspectief dat u zo optimaal mogelijk moet kunnen functioneren in uw huisvesting.

Logo STEAD

Vanuit hun jarenlange ervaring en opgebouwde kennis met betrekking tot het realiseren van passende huisvesting voor culturele instellingen, zowel op het vlak van gebruik als het begeleiden van bouwprocessen, is STEAD de ideale partner voor u. Zij ontzorgen u, verrijken uw organisatie met kennis over bouwen en dragen zorg dat u aan het einde van het project kan terugkijken op een geslaagde verbouwing, ontwikkeling of renovatie die de kwaliteit heeft die u mag verwachten en binnen budget gerealiseerd is. Uiteraard kunnen zij u ook reeds in studie- of verkennende fase bij staan. Haalbaarheidsstudies voor huisvestingsvraagstukken stellen zij graag met u op. Zij zijn werkzaam zowel voor de culturele instellingen zelf als voor de overheden die betreffende vastgoed in veel gevallen in eigendom hebben.

De huidige economische omstandigheden vragen mogelijk in de nabije toekomst voor structurele aanpassingen aan uw huisvesting, bijvoorbeeld door verduurzaming. Ook op dit vlak is STEAD Advisory uw partner voor begeleiding van het betreffende proces. Met de nodige kennis en specialistische partijen kunnen zij u goed bijstaan. Tevens organiseert STEAD samen met Cultuurconnectie begin oktober een thema bijeenkomst over verduurzaming exclusief voor leden.

Lopende projecten

Momenteel werkt STEAD onder andere voor de Gemeente Den Bosch als projectleider voor de renovatie van Huis73. En samen met de Rotterdamse Volksuniversiteit doen zij een studie naar hun huisvesting voor de toekomst.

Wat is nu eigenlijk duurzaam? Bent u al duurzaam en wat zijn mogelijkheden om uw huisvesting duurzamer te maken? Is duurzamer worden altijd een vooruitgang? Vragen waar Stead Advisory tijdens de Academie Verduurzaming antwoord op gaat geven. U bent van harte welkom op donderdag 5 oktober 2023 bij Huis73 in Den Bosch. Meer informatie en aanmelden.

Heeft u vastgoedvraagstukken? Neem dan vrijblijvend contact op met Richard van Bladel, telefoon 06-29533776 of richard@steadadvisory.com en vraag naar de voordelen die u heeft als lid van Cultuurconnectie of kijk op de informatiepagina van STEAD Advisory op de website van Cultuurconnectie.