Nieuwsflits, 14 maart 2023

INFORMATIE: Laatste Cultuurconnectie nieuwsflits over corona
 
COVID_19_branche_KE

Aan alles komt een einde, zo ook aan onze coronanieuwsgeving. Dit is het finale bericht over corona.

Nederland is wat betreft het coronavirus in de endemische fase beland. Een nieuwe fase waarin het virus weliswaar constant rondgaat onder de bevolking, maar waarbij bijna iedereen door vaccinatie of een doorgemaakte infectie afweer heeft opgebouwd. Hierdoor worden maar weinig mensen ernstig ziek. COVID-19 leidt niet meer tot grote maatschappelijke en economische problemen en daarom kunnen de laatste adviezen nu ook vervallen. Daarmee komt er ook voor onze branche en onze leden in het bijzonder een einde aan een lange, moeilijke en intensieve periode van corona-adviezen en -maatregelen.

Tijdlijn Coronavirus

De Rijksoverheid heeft een heldere Coronavirus tijdlijn gepubliceerd. Deze tijdlijn beschrijft in grote lijnen de ontwikkelingen rond de aanpak van het coronavirus in Nederland sinds januari 2020 tot en met mei 2022. In deze nieuwsflits blikken wij nog eenmalig terug en sluiten ook wij als brancheorganisatie het hoofdstuk COVID-19 (hopelijk voorgoed) af.

Laatste specifieke corona-adviezen vervallen, maar gebruik je gezonde verstand bij luchtwegklachten
Zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 10 maart 2023 meldde kunnen de laatste corona-adviezen – het (zelf-)test- en isolatieadvies – komen te vervallen. Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Wel roept het kabinet iedereen op om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten. Het is altijd verstandig thuis te blijven als je ziek bent, bij lichte klachten te overleggen met je werkgever of je thuis kunt werken, fysiek contact met kwetsbaren te beperken, in je elleboog te hoesten of te niezen, regelmatig handen te wassen en voor voldoende frisse lucht te zorgen.

Nieuwsflitsen, website, protocol en richtlijnen

De opening van de eerste nieuwsflits van Cultuurconnectie over het Coronavirus op 12 maart 2020 begon als volgt: “De World Health Organization heeft de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) officieel als pandemie bestempeld. Ook Nederland telt op dit moment 614 officiële besmettingen met het coronavirus. 5 mensen zijn overleden ten gevolge van het virus. Ondertussen zijn grote festiviteiten als carnavalsoptochten, betaald voetbalwedstrijden, dance events en andere grote bijeenkomsten verboden. Dit roept vragen op, ook binnen de cultuureducatie. Cultuurconnectie kwam op 28 februari jongstleden al met een eerste reactie op de situatie met een speciale ledenbrief. Voor dit moment heeft Cultuurconnectie verdere nodige informatie voor uw op een rij gezet.” Nu, 3 jaar en vele nieuwsflitsen later, vervallen (per 11 maart 2023) dus de adviezen over testen op corona en isolatie na een coronabesmetting.

Samen met de leden van de werkgroep branchespecifieke uitwerking protocollen -die in totaal 15 keer bijeen gekomen is- heeft Cultuurconnectie continu de speciale microsite, met daarop onder andere het voor onze branche geschreven protocol en de bijbehorende branchespecifieke richtlijnen, actueel bij kunnen houden. We hebben vele vragen mogen beantwoorden in spannende en onzekere tijden, corona-vragenuren georganiseerd en ook zelf online onze dienstverlening online en op afstand kunnen continueren. We hebben veel werk verzet om de branche te kunnen blijven informeren en hebben veel waardering daarvoor mogen voelen, tot op de dag van vandaag. Uiteraard waren de geldende maatregelen daar telkens leidend bij, maar bovenal was ons uitgangspunt, zoals bij het loslaten van de laatste adviezen ook door het kabinet wordt meegegeven: gebruik vooral je gezonde verstand!

Zoom-project: meer dan 250.000 online lessen!

Het is september 2020: Nederland staat aan het begin van de tweede Coronagolf en net als vele anderen gaat ook de branche voor cultuureducatie voor een tweede keer dat jaar op slot. Hoewel fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, zien veel organisaties toch kans om activiteiten als cursussen, lezingen en workshops online door te zetten. In de maanden daarvoor zijn centra voor de kunsten, volksuniversiteiten en muziekscholen al druk geweest met korte termijnoplossingen. Er is volop geëxperimenteerd met een breed scala aan tools: van Zoom en Google Meet tot Jitsi en Microsoft Teams. Wanneer blijkt dat de impact van de pandemie nog wel een tijdje aanwezig zal zijn, komt er meer en meer behoefte aan een structurele oplossing. Voor brancheorganisatie Cultuurconnectie het startschot van een uniek project dat als doel had om leden in staat te stellen om op korte termijn op een goede, veilige manier online les te kunnen geven.

Binnen een aantal maanden gaven bijna 4.000 docenten binnen de cultuureducatie, -participatie en volksuniversiteitswerk online les via Zoom. Medio maart 2023 staat de teller inmiddels op het indrukwekkende aantal van ruim 252.000 sessies (lees: lessen) met een gemiddelde duur van één tot anderhalf uur. Cultuurconnectie mocht samen met partners Zoom en Duppal met het Zoom-project een mooie eervolle derde plaats en zelfs een tweede plaats bij de publieksstemmen noteren tijdens de Computable Awards 2022. Het belang en het succes van ons Zoom-project voor cultuureducatie en volksuniversiteiten werd hierbij nogmaals onderschreven (klik hier). Het Zoom-project is mede mogelijk gemaakt door Cultuurconnectie in samenwerking met Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK), Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk en de Stichting ter Bevordering van het Volksuniversiteitswerk. Meer informatie over het Zoom-project? Partner Duppal schreef een mooie case over het Zoom-project (klik hier). Ook op de website van Cultuurconnectie vindt u uiteraard meer informatie (klik hier).

Dank aan iedereen die bijgedragen heeft!

Met dank aan alle partijen die ons hebben voorzien van informatie en adviezen, maar ook aan een ieder die ons gedurende de afgelopen vragen heeft gesteld gerelateerd aan de coronacrisis, hebben wij onze leden en de branche in het algemeen kunnen voorzien van relevante en actuele informatie op de momenten dat dat nodig was. We hebben gelobbyd en gepleit, ontwikkeld en ontworpen, oplossingen bedacht en gerealiseerd. En daar hebben we vanuit velen de dankbaarheid mogen vernemen voor onze dienstverlening als brancheorganisatie in moeilijke tijden voor de branche, Nederland en de gehele wereld. Wij hebben dit niet kunnen doen zonder onder andere de medewerking van het Ministerie van OCW, MKB-Nederland, de leden van de werkgroep branchespecifieke uitwerking protocollen, onze partners en preferred suppliers, collega (branche)organisaties en uiteraard onze leden. Met elkaar hebben wij de branche door misschien wel de moeilijkste periode ooit kunnen leiden. Een periode vol onzekerheid, met wekelijks wisselende maatregelen en een doelgroep, de cursisten van onze leden, die misschien wel meer dan ooit behoefte had aan wat wij als branche te bieden hebben. Meer dan ooit heeft de cultuureducatie en -participatie zijn waarde bewezen. Dank aan een ieder die daaraan zijn of haar bijdrage heeft geleverd, ook diegenen die wij niet bij naam en toenaam hebben vermeld. Dicht waren we als branche wel, gesloten nooit!