Nieuwsflits, 6 oktober 2023

Directeur Jan Brands-Leever vertrekt bij Cultuurconnectie
 
Jan Brands-Leever

Foto: Kees Hummel

Jan Brands-Leever vertrekt per 1 december 2023 als directeur van brancheorganisatie Cultuurconnectie. Hij bekleedde deze functie sinds juni 2010 bij rechtsvoorganger Kunstconnectie, dat in 2015 onder zijn leiding fuseerde met de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten, resulterend in Cultuurconnectie.

De komende weken zal Brands-Leever nog werkzaam zijn om zijn overdracht vorm te geven en een aantal lopende projecten af te ronden. Donderdag 30 november is zijn laatste werkdag bij Cultuurconnectie. Daarna zal Brands-Leever als directeur-bestuurder van KunstenHuis Idea in De Bilt, Soest, Zeist en Bunnik aan de slag gaan.

Het bestuur van Cultuurconnectie betreurt het vertrek van Brands-Leever en dankt Jan voor zijn grote inzet en bijdrage die hij de afgelopen jaren heeft geleverd voor Cultuurconnectie, haar leden en de branche. Zij is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling en positionering van Cultuurconnectie als dé brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Het is nu aan het bestuur van de vereniging om te voorzien in de opvolging. Willem van Moort is voor de overbruggende periode bereid gevonden om als interim-directeur voor continuïteit te zorgen.

Jantien Westerveld, voorzitter: “Jan heeft een cruciale rol gespeeld in de vorming van Cultuurconnectie tot wat het nu is: een stevige organisatie met een stabiel aantal lidorganisaties en een gezonde financiële positie, die grote zeggingskracht heeft in lobby en beleidsbeïnvloeding en een onmisbare partner is voor kwalitatieve, toegankelijke cultuureducatie en cultuurdeelname in Nederland. Hij was onder andere medeoprichter van Platform ACCT het arbeidsmarktplatform voor de culturele en creatieve sector. Mede dankzij Jan is de maatschappelijke en politieke waardering voor ons werk weer gestegen en is de verbinding met de maatschappij en tussen de leden onderling vergroot. Ook ten tijde voor de corona-periode waarin een andere rol van de brancheorganisatie werd gevraagd doorstond de branche onder zijn vleugels de grote uitdagingen die er lagen. Grote waardering en dank gaan dan ook naar hem uit en we wensen hem veel succes in de toekomst.”

Jan Brands-Leever: “Na 13,5 prachtige, intense en intensieve jaren in “de mooiste baan van Nederland”, is het tijd voor een nieuwe wending in mijn carrière. Ik kijk met trots en een beetje weemoed terug. In 2010 leek de branche er nog redelijk stabiel voor te staan, maar toen viel Balkenende IV en trad Rutte I aan. Sindsdien is het eigenlijk nooit meer rustig geweest voor de cultuureducatie en -participatiebranche. We hebben samen stormen doorstaan en op het randje gelopen, maar we hebben ook schitterende oplossingen en nieuwe routes weten te vinden! Zoals een nieuw systeem voor kwaliteitszorg, de arbeidsmarktagenda, de brancheprotocollen en het Zoom-project tijdens corona, het is te veel om op te noemen. Er zijn helaas ook leden omgevallen en er zijn witte vlekken in Nederland ontstaan, maar er zal een nieuwe wind gaan waaien! Cultuureducatie en – participatie staan weer hoog op de agenda van politiek en samenleving. De drie overheden, onze collega’s in het veld, de maatschappelijke partners, de pers en allerlei belanghebbenden zien ons staan en willen samenwerken! Dat stemt me hoopvol voor de komende periode.

Ik dank alle leden, de bestuursleden, de partners in en buiten het veld en mijn collega’s intens voor hun warmte, steun en de samenwerking en wens de branche een mooie, solide en zonnige toekomst!”