Teun de Booij stapt over van de Volksuniversiteit naar WORM

ROTTERDAM – Per 1 januari 2024 begint Teun de Booij aan zijn nieuwe baan als zakelijk directeur van WORM. Samen met Charlien Adriaenssens als nieuwe artistiek directeur zal hij de komende jaren aan het roer staan van deze culturele instelling.

De Booij werkte vijf jaar voor de Rotterdamse Volksuniversiteit. “We hebben hard gewerkt en gezamenlijk veel bereikt” zegt hij. “Onze Volksuniversiteit heeft zich getoond als veerkrachtig instituut met een tijdloze missie”. Ruim 4500 deelnemers op jaarbasis volgen cursussen, workshops en lezingen op een van de locaties van de Volksuniversiteit of online. De Rotterdamse cursusinstelling is de laatste jaren gegroeid tot een van de grootste aanbieders van non-profit online cursusonderwijs van Nederland.

Teun de Booij
Jasper Mol

De Booij start begin 2024 bij WORM dat ook wordt omschreven als instituut voor avantgardistische recreatie. “WORM gaat over veel meer dan alleen avantgardistisch recreëren” vertelt hij. “Voor mij is het een onmisbare ontwikkelplek die op een unieke manier engagement verbindt met kunst en ‘populaire’ cultuur en experiment hierbinnen aanjaagt”.

Charlien Adriaenssens start tegelijkertijd met de Booij als artistiek directeur van WORM. Adriaenssens studeerde rechtsgeleerdheid in Leuven (BE) en Beeld & Taal aan de Gerrit Rietveld Academie. Zij is kunstenaar en werkt momenteel als programmacoördinator bij WORM. “Ik kijk ontzettend uit naar de samenwerking met Charlien” zegt de Booij. “Het is echt een goede match, we delen eenzelfde enthousiasme en liefde voor WORM en we kunnen veel van elkaar leren”.

Uiteraard gaat de Booij de Volksuniversiteit missen, zeker na een bewogen periode voor de ongesubsidieerde cursusinstelling. “We hebben grote stappen gezet in de richting een eigentijdse koers én crisissen overleefd, dat schept een hechte band met stafleden, bestuursleden, vrijwilligers en docenten”. Over de samenwerking met andere Volksuniversiteiten en cultuureducatie en participatie instellingen zegt de Booij, die tevens bestuurder is van brancheorganisatie Cultuur Connectie: “Zonder samenwerking met andere leden van de brancheorganisatie zouden we het niet gered hebben. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is écht zo”.

De missie van de Volksuniversiteit om met talentontwikkeling te bouwen aan een inclusieve en verrijkte stad is volgens de vertrekkend directeur nog niet volbracht: “Er blijft altijd werk aan de winkel omdat de stad waar je je toe verhoudt continue in beweging is. Dat is het juist het mooie.” De Volksuniversiteit maakt zich momenteel op voor de Open Dag op zaterdag 27 januari 2024 en het nieuwe cursusseizoen die in februari start.

Een commissie die de werving en selectie van een nieuwe directeur op zich neemt is door de Volksuniversiteit samengesteld en inmiddels aan de slag. Medio december zal de Volksuniversiteit de vacature publiceren via diverse kanalen. De Booij blijft in het eerste kwartaal van 2024 parttime verbonden aan de Volksuniversiteit om zorg te dragen voor een goede overdracht naar een opvolger.