Special Volksuniversiteiten, juli 2023

Special Volksuniversiteiten | Sociale mediacampagne | Zoom | digitaliseringswerkgroep | nieuwe leden
 
VU_socialmediacampaign_banner
Nieuwe landelijke sociale mediacampagne volksuniversiteiten 2023-2024

Na de succesvolle sociale mediacampagnes van de afgelopen twee jaren, zal ook voor het komende cursusjaar 2023-2024 opnieuw een sociale mediacampagne voor volksuniversiteiten worden uitgevoerd. Deze landelijke sociale mediacampagne voor volksuniversiteiten zal weer zes weken duren (vanaf week 33) en aan het einde van 2023 en begin 2024 nogmaals vier weken herhaald worden. Deze campagne wordt mogelijk gemaakt door de Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk.

De campagne wordt opnieuw uitgevoerd door preferred supplier SDIM. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen en gewerkt aan verschillende advertenties die aansluiten bij de volledige ‘customer journey’ van de campagne. Met de kennis en ervaring van de eerdere succesvolle campagnes hebben wij het volste vertrouwen de doelgroep op sociale media met een passende boodschap te bereiken. Binnen de campagne worden de beproefde fases ‘See’, ‘Think’ en ‘Do’ uit de vorige campagnes ingezet. SDIM publiceerde onlangs een praktijkcase over de opzet en resultaten van de sociale mediacampagnes voor volksuniversiteiten.

Lees meer...

Volg Volksuniversiteit.nl en de campagne ook op Facebook en Instagram en deel en like actief mee voor een groter bereik.

Oproep: beeldmateriaal voor sociale mediacampagne

Tijdens de komende sociale mediacampagne voor volksuniversiteiten wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van origineel beeldmateriaal van volksuniversiteiten. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor de banners die gecreëerd moeten worden binnen de campagne en de verdere upgrade van de Facebook-pagina. Heeft uw volksuniversiteit passend rechtenvrij beeldmateriaal, dan ontvangen wij die graag, conform de navolgende specificaties:

  • Beeldmateriaal het liefst in PNG-bestand (JPG mag ook).
  • Kwaliteit zo hoog mogelijk.
  • Rechtenvrij beeldmateriaal/foto's (dit is een absolute voorwaarde).
  • Beelden met (lachende) mensen werken goed, maar ook als de handeling (= hetgeen wat men gaat leren) in beeld wordt gebracht, in plaats van de persoon.
  • Het beeldmateriaal via WeTransfer sturen naar: k.knegt@cultuurconnectie.nl met een cc naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl.
Zoom-project_composite
Toekomst Zoom-project volksuniversiteiten

Op 24 mei 2023 zijn alle volksuniversiteiten (en leden van Cultuurconnectie) geïnformeerd over de toekomstmogelijkheden van het Zoom-project en is geïnventariseerd wie met hoeveel betaalde licenties eventueel door wilde gaan met Zoom. De inventarisatie wees uit dat het overgrote deel van de deelnemende organisaties geen licenties meer wil of slechts enkele. Een klein aantal organisaties (waaronder ook grotere volksuniversiteiten) zouden graag verder willen met een groter aantal licenties. Deze resultaten hebben ertoe geleid dat is besloten om vanaf 9 september 2023 te gaan voor de optie dat organisaties die door willen met Zoom rechtstreekse klant worden bij onze Zoom-partner Duppal (EDU licenties tegen aantrekkelijk tarief vanaf minimaal 20 licenties). Het Zoom-project (volksuniversiteiten én cultuureducatie) als collectiviteit stopt daarmee. Administratief en kostentechnisch is het voor betrokken partijen op basis van de inventarisatie niet haalbaar het project collectief voort te zetten. Met deze optie bieden wij de organisaties die door willen met Zoom de mogelijkheid tegen voordelige tarieven gebruik te blijven maken van EDU licenties. Op dinsdag 11 juli hebben alle admins en volksuniversiteiten hierover een mailing ontvangen. Lees meer...

Netwerk_volksuniversiteiten_digitaliseringsoverleg
Overleg digitalisering - werkgroep ICT

Vanuit het LDOV-COV is een Overleg digitalisering - werkgroep ICT voor volksuniversiteiten ingericht. Doelstelling is om gezamenlijk expertise op ICT-gebied op te doen en uit te wisselen. Dit helpt individuele organisaties om voor de langere termijn een visie en strategie te ontwikkelen teneinde bij te dragen aan de doelstelling van elke individuele organisatie. Elf volksuniversiteiten nemen deel aan dit overleg onder voorzitterschap van Teun de Booij (directeur Rotterdamse Volksuniversiteit). Het inmiddels derde overleg staat gepland voor 21 augustus aanstaande.

VU_portal
Nieuwe koppeling volksuniversiteit.nl

Dit jaar gaan de gebruikers van MijnVolksuniversiteit.nl over op een nieuwe versie van de administratie. Eén van de zaken die is aangepast, is het interface met de administratie. Dit houdt in dat ook de koppeling met volksuniversiteit.nl (voor het uploaden van het cursusaanbod) daarop aangepast moet worden. Onze websitebouwer bouwt de API nu vast in, zodat als volksuniversiteiten overstappen de koppeling klaar is voor gebruik. Deze nieuwe koppeling wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk.

VU_leden_NL_800x600
Steeds meer volksuniversiteiten lid van Cultuurconnectie

Eind 2022 en begin 2023 heeft Cultuurconnectie weer vier volksuniversiteiten als lid mogen verwelkomen. Daarmee komt het totaal aantal bij Cultuurconnectie aangesloten volksuniversiteiten op 35. In onze reguliere nieuwsbrief stelden de nieuwe leden zich de afgelopen maanden al voor en in deze special zetten wij ze nog eens voor u op een rij (klik op de link voor de desbetreffende introductie):

Wilt u met uw volksuniversiteit ook lid worden en profiteren van de voordelen van een sterke branchevereniging? Kijk hier voor meer informatie of neem direct contact op met Cultuurconnectie via 030-2303740 of volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl. De Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk doet volksuniversiteiten die nog niet aangesloten zijn bij de brancheorganisatie het aanbod het eerste jaar zonder kosten voor de volksuniversiteit lid te zijn van Cultuurconnectie. Wij berichtten u hier eerder uitgebreid over.

Is uw online cursusinformatie 2023-2024 up-to-date? (leden Cultuurconnectie)

Met de start van de zomer ligt voor de meesten een vakantie in het verschiet. De laatste voorbereidingen op het nieuwe cursusjaar worden getroffen of zijn misschien al afgerond. Voor uw cursisten en zeker ook voor uw potentiële klanten zult u hard gewerkt hebben om het cursusaanbod van uw volksuniversiteit tijdig en volledig gereed te krijgen. Om optimaal te kunnen profiteren van de vindbaarheid van uw cursusaanbod wordt de informatie op het landelijke webportaal www.volksuniversiteit.nl ook geactualiseerd. Deze exclusieve mogelijkheid is er voor volksuniversiteiten die aangesloten zijn bij Cultuurconnectie. Op dit moment plaatsen al 29 van de bij Cultuurconnectie aangesloten volksuniversiteiten hun aanbod op volksuniversiteit.nl. Heeft u uw cursusaanbod al actueel op het landelijke webportaal vermeld staan? Benut deze extra mogelijkheid om ook uw programma online meer zichtbaar te krijgen, zeker ook richting de sociale media campagne voor volksuniversiteiten. Lees meer in de ledenbrief van 4 juli jongstleden.

Banner_fijne_zomer
Fijne zomer!

Tijdens de zomerperiode is het kantoor van Cultuurconnectie in verband met vakanties beperkter bezet. Wel zijn we de gehele zomer telefonisch en via e-mail bereikbaar. Namens bestuur, directie en medewerkers wensen wij u een hele fijne zomer toe!

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
12 oktober
LDOV-COV, 12 oktober 2023

Op 12 oktober 2023 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats bij Volksuniversiteit Oss. Noteert u deze datum vast in uw agenda? (exclusief voor leden)