Ledenbrief 2024.19.800.RdK.kk

De impact van artificiële intelligentie en data op de culturele sector
 

Artificiële intelligentie (AI) is het modewoord van het afgelopen jaar. ChatGPT en de vele afgeleiden daarvan hebben organisaties getoond dat AI niet alleen voor tech-bedrijven interessant is. Dat leidt natuurlijk mede tot de vraag wat de impact van AI is op cultuureducatie? Preferred supplier Mazars organiseerde in januari een seminar voor Maatschappelijke organisaties en stond stil bij dit onderwerp. Aan de hand van een reeks voorbeelden lieten deskundigen op dit gebied zien hoe AI nu en in de toekomst gebruikt kan worden. Misschien klinkt AI nog als een brug te ver, maar de praktijk leert dat het goed gebruiken van data binnen uw organisatie al veel waarde kan toevoegen zonder met complexe AI-modellen aan de slag te moeten.

Waar kan AI u nu al helpen?

Om te beginnen is het belangrijk om onderscheid te maken tussen doel en middel. AI is nooit een doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Bijvoorbeeld een betere connectie met cursisten of deelnemers of een meer gestroomlijnde bedrijfsvoering. Begin dan ook met het definiëren van het doel, voordat u bepaalt welk middel daarvoor geschikt is. Zeker in het onderhouden van relaties met cursisten, donateurs of deelnemers kan AI uitkomst bieden. Op basis van klantgegevens kunt u bijvoorbeeld nieuwsbrieven zo samenstellen dat ze beter aansluiten op de wensen van een specifieke relatie in plaats van generiek te zijn. Ook bij het benaderen van geïnteresseerden in nieuwe cursusprogramma’s en voorstellingen kunt u data gebruiken om bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbevelingen te doen die beter aansluiten bij de smaak van de deelnemer.

Data-analyse als sleutel voor de toekomst

Om zover te komen, is het wel van belang dat u de benodigde data heeft om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Voor veel organisaties, ook buiten de cultuureducatie, is dit de eerste uitdaging. Daarnaast kunt u deze data vaak veel breder inzetten dan alleen deze AI-toepassingen. Zo kan de data bijvoorbeeld ook heel goed gebruikt worden om subsidieverstrekkers meer transparantie te bieden over de bereikte doelstellingen.

Denk bijvoorbeeld aan dashboards over bezettingsgraden van cursussen of bezoekersaantallen van voorstellingen. En in het verlengde daarvan een analyse van de deelnemer/bezoekerswaardering en informatie over het aantal terugkerende deelnemers/bezoekers. De afgelopen jaren is er een trend vanuit subsidieverstrekkers om meer inhoudelijke eisen te stellen aan de verantwoording, mede omdat (toekomstige) bezuinigingen niet uit te sluiten vallen. Deze aanvullende transparantie wordt vereist om meer te kunnen zeggen over de doelmatigheid van de besteding en is een goede manier om de impact van de subsidie in te schatten. Niets meer doen met data is dus eigenlijk geen optie meer, het vormt de sleutel voor de toekomst van de sector.

Mazars_AI_data_2024
Meer weten?

Wilt u meer weten over data-analyse in uw organisatie? Neem dan contact op met Jeroen Hofland, Senior Consultant Digital Transformation and Technology bij Mazars. Hij is te bereiken via e-mail jeroen.hofland@mazars.nl of per telefoon: +31 (0)88 277 21 93.

Mazars is preferred supplier van Cultuurconnectie. Partners en preferred suppliers zijn organisaties waarmee Cultuurconnectie aanvullende (prijs)afspraken heeft gemaakt. Het staat leden vrij om de aangeboden producten en/of diensten en bijbehorend ledenvoordeel te gebruiken.