Ledenbrief 2024.46.721.RdK.kk

INFORMATIE: Voorkom hoge verzuimkosten!
 
Ecclesia_2023_4x3

Zoals bij elke organisatie is uitval van medewerkers iets wat we liever voorkomen. Mocht dit toch gebeuren, dan staan u als werkgever aanzienlijke uitdagingen te wachten. Wanneer een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt raakt, bent u verplicht het loon de eerste twee jaar door te betalen. Bovendien brengen de arbodienst en het re-integratieproces aanzienlijke kosten met zich mee, en mogelijk moet u ook nog tijdelijke vervanging inhuren. Kortom: ziekteverzuim, zowel het voorkomen als begeleiden, kost veel geld, tijd en specifieke kennis. Waar haalt u dat allemaal vandaan?

Financiële zekerheid én persoonlijke begeleiding

Ziekteverzuim is vaak een complexe zaak waarin emoties, wetgeving en verschillende (financiële) belangen van de werknemer en werkgever een rol spelen. Samen met preferred supplier Ecclesia heeft Cultuurconnectie daarom een unieke propositie ontwikkeld voor ziekteverzuim: financiële zekerheid plús persoonlijke ondersteuning en begeleiding middels een ziekteverzuimverzekering van De Goudse.

Een complete verzuimoplossing (met korting!)

Ecclesia heeft als verzekeringsmakelaar een groot netwerk in de verzekeringswereld en daardoor goede maatwerk-afspraken kunnen maken met De Goudse. Deze maatwerk verzuimverzekering biedt u niet alleen financiële zekerheid, maar ook een effectieve aanpak van verzuim(preventie) met een persoonlijke verzuimcoach van De Goudse. Als lid van Cultuurconnectie krijgt u óók nog eens 10% korting op deze ziekteverzuimverzekering. De verzuimverzekering bestaat onder andere uit:

  • Een vergoeding voor het loon dat u aan een werknemer moet doorbetalen;
  • Gegarandeerde budgetten (onder bepaalde voorwaarden) voor preventie én re-integratie;
  • Een totaaloplossing in samenwerking met geselecteerde arbodiensten;
  • Aanpak volgens de wettelijke eisen qua verzuimbegeleiding (Wet verbetering poortwachter).
Lees meer...
Aanvullende diensten Ecclesia

Ecclesia kan u ook helpen met aanvullende diensten, die - in combinatie met deze verzuimverzekering - ook mogelijk volledig of deels vergoed worden door De Goudse. Denk aan ondersteuning op het vlak van effectief casemanagement (bij complexe verzuimdossiers). Of financieel inzichtgesprekken voor uw medewerkers, waarmee financiële zorgen en stress weggenomen kunnen worden.

Meer weten?

Voor meer informatie over de ziekteverzuimverzekering, kijkt u op de website van Ecclesia. Of neem vrijblijvend contact op met Jessica Jonker, desk accountmanager bij Ecclesia. Zij is te bereiken via e-mail: jessica.jonker@ecclesia.nl of telefoon: 010 - 440 28 76.

Ecclesia is preferred supplier van Cultuurconnectie. Partners en preferred suppliers zijn organisaties waarmee Cultuurconnectie aanvullende (prijs)afspraken heeft gemaakt. Het staat leden vrij om de aangeboden producten en/of diensten en bijbehorend ledenvoordeel te gebruiken.