Nieuwsbrief 1, 30 januari 2024

Nieuwe directeur Cultuurconnectie | propositie 'Samen cultuur borgen' | culturele ANBI-status
 
2024.01.16_Ryan Emmen
Ryan Emmen nieuwe directeur Cultuurconnectie!

Met groot enthousiasme delen wij het nieuws dat Cultuurconnectie een nieuwe directeur heeft gevonden in Ryan Emmen. Wij kijken uit naar de frisse energie en vernieuwende ideeën die hij meebrengt. De benoeming van Ryan Emmen per 1 februari 2024 volgt op het vertrek van Jan Brands-Leever, die per 1 december 2023 overstapte naar Kunstenhuis Idea. Ryan brengt een waardevol en breed perspectief met zich mee dankzij zijn ervaring binnen en buiten de sector. Zijn combinatie van bedrijfsmatige expertise en inhoudelijke betrokkenheid stelt hem in staat om samen met ons de vereniging verder uit te bouwen in lijn met de meerjarenvisie die door de leden geaccordeerd is.

Lees meer...
ANBI_stempel_magenta_4x3
Cultuureducatie wettelijk verankerd in wetgeving ANBI-status

Goed nieuws voor cultuureducatie organisaties: sinds 1 januari 2024 is cultuureducatie officieel wettelijk verankerd in de uitvoeringsregels van de culturele ANBI-status. Na twee jaar intensieve lobby bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Financiën, kunnen organisaties die zich bezighouden met cultuureducatie nu profiteren van deze positieve ontwikkeling.

Lees meer...
PFZW_Logo
Nieuwe regeling pensioenstelstel PZFW

Sociale partners aan de Pensioentafel Zorg & Welzijn (PTZW) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de opzet van de nieuwe pensioenregeling. En over de manier waarop iedereen overgaat naar de nieuwe regeling. PTZW heeft dit akkoord vastgelegd in een transitieplan en aangeboden aan hun bestuur. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft van het vrij technische transitieplan een meer toegankelijkere versie gemaakt.

Lees meer...
Propositie ‘Samen cultuur borgen’

Op 22 januari 2024 publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar propositie waarmee zij de koers uitzet naar het nieuwe cultuurbestel. De VNG benoemt daarbij enkele pijlers: erkenning van de waarden van cultuur voor inwoners en voor de samenleving als geheel (cultuurwaarden), de basis voor een leven lang leren, meedoen aan en genieten van cultuur (cultuurstimulering), de samenhang van cultuurvoorzieningen in alle delen van het land (cultuurspreiding) en een duurzame financieringswijze (cultuurfinanciering). Cultuurconnectie is blij dat cultuureducatie een belangrijke rol heeft in de propositie en dat onze contacten met de VNG hierin zijn vruchten afwerpt: “Het streven is dat elke gemeente vanaf 2029 een (…) voorziening voor cultuureducatie en -participatie kent, (…)”. Cultuurconnectie hecht grote waarde aan dit signaal van de VNG van en aan haar leden (gemeenten), maar ook richting de rijksoverheid, die natuurlijk in grote lijnen medebepalend is voor de opdracht, beleidskoers en financiering van de gemeentelijke overheid. De propositie van de VNG is te downloaden via onderstaande link.

Lees meer...
Erkenningsboodschap_Alliantie_Dansveilig
Samen sterk voor sociale veiligheid

Cultuurconnectie draagt actief bij aan de toekomst van cultuureducatie en -participatie door stelling te nemen en standpunten te formuleren over actuele onderwerpen. Sociale veiligheid is daarbij een essentieel thema. Naast onze eigen initiatieven gericht op sociale veiligheid in cultuureducatie en -participatie ondersteunen we van harte ook andere initiatieven binnen de culturele sector en hebben we ons aangesloten bij de Alliantie Dans Veilig. Samen met partners zoals het Platform Ondernemende Sportaanbieders, Dansondernemers Nederland, NADB, LKCA, de Kunstenbond en NOC*NSF ondersteunen wij Alliantie Dans Veilig en delen graag deze erkenningsvideo als antwoord op het rapport Schaduwdansen over grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Wij staan volledig achter dit initiatief, zijn actief betrokken en hechten groot belang aan het streven naar blijvende positieve verandering wereldwijd, waar grensoverschrijdend gedrag geen plaats heeft. 

Fond_v_Cultuurparticipatie
Projectregeling subsidie inzet cultuureducatie verlengd

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft twee projectregelingen voor de inzet van cultuureducatie in zowel het MBO als het VMBO. Beide regelingen zijn verlengd en subsidie aanvragen kan tot en met 1 juli 2024.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontvingen onderstaande leden van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeuren Hilda Vliegenthart (Nieuwe Veste), Jenny Doest (Rozet), Jeroen Kunstman (Stichting Cultuureducatie) en Bert Frölich (Kunstwerk!) én hun medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op onze website.

 
Ledennieuws
 

Stichting Kunsteducatie Walcheren krijgt per 1 februari 2024 een nieuwe directeur-bestuurder: Aschwin van den Abeele. Hij volgt daarmee Leo Adriaanse op die sinds 2020 directeur-bestuurder van KEW was. Frans Funnekotter is per 4 december 2023 aangesteld als interim directeur voor CKC & Partners in Zoetermeer en Ariane Kop is vanaf 1 januari 2024 van start gaan bij het Doetinchemse Cultuurbedrijf Amphion.

 
Personalia

Wisseling van de wacht Cultuurconnectie; Cindy IJdo heeft per 1 februari 2024 een mooie functie aanvaard bij een werkgever in haar eigen woonplaats. Cindy Kwakernaak en Nienke de Bruijn nemen haar taken waar. Cultuurconnectie bedankt Cindy voor haar inzet en wenst haar veel succes in haar nieuwe baan.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
21 maart
LDOV-COV, 21 maart 2024

Op 21 maart 2024 vindt (exclusief voor leden) het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats, bij KunstenHuis Idea, locatie De Klinker in Zeist.